Targi „TechInnoProm”, Mińsk (Białoruś), 29.05-01.06.2018r.

Konsulat Generalny Republiki Białoruś w Białymstoku informuje, iż w dniach 29 maja – 1 czerwca 2018 r. w Mińsku odbędzie się Białoruskie Forum Przemysłowe i Międzynarodowa Wystawa Technologii i Innowacji w Przemyśle „TechInnoProm„.

Forum i Wystawa jest organizowana przez Narodowe Centrum Targowe „EXPOFORUM”.

Komitet organizacyjny do spraw przygotowania Forum kieruje Wicepremier Republiki Białoruś Władimir Siemaszko.

W wydarzeniach weźmie udział ponad 300 uczestników z różnych krajów świata.

Szczegółową informację o Forum i Wystawie można uzyskać telefonicznie: (+375 17) 314 34 30, 314 34 35 lub pod adresem e-mal: pva@expoforum.by.

Strona internetowa TechInnoProm:

https://www.expoforum.by/en/exhibitions/?SECTION_ID=2682