Targi spożywcze Summer Fancy Food w Nowym Jorku, 28.06-02.07.2014r.

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. ogłosiła konkurs dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej sektora spożywczego na uczestnictwo w targach Summer Fancy Food Show 2014, odbywających się w Nowym Jorku w terminie 28 czerwca – 2 lipca 2014 r.

W Wyjeździe mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy zarejestrowani i prowadzący działalność minimum 18 miesięcy na dzień złożenia Wniosku na terenie jednego z 5 województw Polski Wschodniej, tj. lubelskim, podlaskim , podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, w sektorze spożywczym (producenci i dystrybutorzy produktów spożywczych) zgodnie z zakresem targów Summer Fancy Food, maksymalnie 1 przedstawiciel reprezentujący 1 przedsiębiorcę.

Przewidywana liczba miejsc: 20 przedsiębiorstw

Termin nadsyłania wniosków: 21 lutego 2014 r.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście, pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres:

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa
wraz z dopiskiem: BPW — SFF NOWY JORK 2014

KONTAKT: aleksandra.sobczak@paiz.gov.pl

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Wyjazd jest organizowany przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., zwaną dalej PAIiIZ, w ramach Projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.4 Promocja i Współpraca, komponent Promocja, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. o dofinansowanie projektu Nr POPW.01.04.01-00-001/09.