Targi spożywcze AnuFood Eurasia 2015, 14-16.05.2015r., Istambuł (Turcja)

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. ogłosiła nabór wniosków przedsiębiorców z Polski Wschodniej dla producentów sektora spożywczego na uczestnictwo w targach AnuFood Eurasia 2015, które odbędą się w Istambule (Turcja) w terminie 14-16 maja 2015r.

W targach mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący działalność minimum 18 miesięcy (na dzień złożenia wniosku) i posiadający siedzibę w jednym z 5 województw Polski Wschodniej: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, działający w sektorze spożywczym, producenci i dystrybutorzy żywności – jedynie wyspecjalizowani dystrybutorzy tj. dystrybutorzy, którzy mogą udokumentować współpracę z kontrahentami zagranicznymi tj. przedstawić faktury sprzedażowe – załączyć do wniosku) zgodnie z zakresem targów maksymalnie 1 przedstawiciel reprezentujący 1 przedsiębiorcę. W przypadku braku zgłoszeń producentów i dystrybutorów z sektora spożywczego, kwalifikowani będą również przedsiębiorcy producenci z sektora około spożywczego.

Przewidywana liczba miejsc w naborze uzupełniającym: 20

Termin nadsyłania wniosków: 22 kwietnia 2015 r. godz.17:00

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Kontakt:

Leszek Kołodziejczyk 
e-mail: leszek.kolodziejczyk@paiz.gov.pl
tel: 22 3349950