Targi CeBIT – możliwość promocji firmy wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza polskie firmy z branży ICT do udziału w polskim stoisku informacyjno-promocyjnym na targach CeBIT, które odbędą się w dniach 20-24 marca 2017 r. w Hanowerze (Niemcy). Targi CeBIT należą do najważniejszych imprez w branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych na świecie.

Stoisko zostanie zorganizowane w ramach realizowanego przez PARP Branżowego Programu Promocji branży IT/ICT na lata 2016-2019, w ramach poddziałania 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Celem organizacji stoiska jest promocja polskiej branży IT/ICT na świecie. Oferta stoiska skierowana jest do firm, które w targach CeBIT biorą udział jako zwiedzający i/lub wystawcy, jak również do tych, które nie wybierają się na targi osobiście, ale byłyby zainteresowane promocją swojej oferty w trakcie tego wydarzenia.

Firmom zainteresowanym nieodpłatną promocją swojej oferty na polskim stoisku informacyjno-promocyjnym oferujemy:

  • możliwość bezpłatnego korzystania z miejsca do odbywania spotkań z kontrahentami;
  • możliwość zamieszczenia informacji o firmie wraz z lokalizacją jej stoiska wystawienniczego w katalogu informacyjnym wydawanym na dane targi przez Ministerstwo Rozwoju;
  • możliwość korzystania z usług informacyjnych obsługi narodowego stoiska informacyjno-promocyjnego o zakresie produktów i lokalizacji stoiska firmy;
  • możliwość zaprezentowania filmu reklamowego firmy na urządzeniach multimedialnych zainstalowanych na stoisku promocyjno-informacyjnym;
  • możliwość zorganizowania pokazu/prezentacji oferty firmy na stoisku informacyjnym.

Informacji udziela: