Targi branży meblowej INTERIORS 2014, 19-22.01.2014r., Birmingham, Wielka Brytania

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. ogłosiła nabór wniosków dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej działających w sektorze meblowym na uczestnictwo w targach INTERIORS 2014 w Birmingham, odbywających się w terminie 19-22 stycznia 2014 r.

W targach mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w sektorze meblowym minimum 18 miesięcy, posiadający siedzibę i zarejestrowani na terenie jednego z 5 województw Polski Wschodniej (tj. warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego).

Przewidywana liczba miejsc: 20 przedsiębiorstw – maksymalnie jeden przedstawiciel z jednego przedsiębiorstwa.

Termin nadsyłania wniosków: 14 sierpnia 2013 roku godzina 15:00 – nowy termin do 5 września 2013r.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście, pocztą tradycyjną, lub kurierem na adres:

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
ul. Bagatela 12
00-585 Warszawa
wraz z dopiskiem: BPW – targi INTERIORS 2014

Kontakt do opiekuna projektu:

leszek.kolodziejczyk@paiz.gov.pl 
tel: 22 334 99 50

Wnioski nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data i godzina wpłynięcia Wniosku do PAIiIZ.

Szczegółowe informacje tutaj.

Uczestnictwo w targach jest organizowane przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach Projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.4 Promocja i Współpraca, komponent Promocja, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. o dofinansowanie projektu Nr POPW.01.04.01-00-001/09.