Targi branży maszynowo-metalowej MIDEST 2014, 4-7.11.2014 r., Paryż (Francja)

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. ogłosiła nabór wniosków dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej działających w sektorze maszynowo-metalowym na uczestnictwo w Międzynarodowych Targach MIDEST 2014 odbywających się w terminie 4-7 listopada 2014 r. w Paryżu (Francja).

Zgodnie z Regulaminem Wyjazdu w wyjeździe mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy zarejestrowani i prowadzący działalność gospodarczą minimum 18 miesięcy na terenie jednego z 5 województw Polski Wschodniej, działający w sektorze maszynowo-metalowym.

Przewidywana liczba miejsc: 20 przedsiębiorstw

Termin nadsyłania wniosków: 23 maja 2014 roku

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać wyłącznie osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem pod adresem:

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
ul. Bagatela 12
00-585 Warszawa
wraz z dopiskiem: BPW – MIDEST 2014

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

KONTAKT: leszek.kolodziejczyk@paiz.gov.pl

Wyjazd jest organizowany przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach Projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.4 Promocja i Współpraca, komponent Promocja, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. o dofinansowanie projektu Nr POPW.01.04.01-00-001/09.