Targi branży IT/ICT „CeBIT Bilişim Eurasia 2013”, 24-27.10.2013r., Stambuł (Turcja)

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. ogłosiła nabór wniosków dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej działających w sektorze IT/ICT na uczestnictwo w misji gospodarczej na targi CeBIT Bilişim Eurasia 2013 odbywających się w terminie 24-27 października 2013 r. w Stambule (Turcja).

W Wyjeździe mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą minimum 18 miesięcy na terenie jednego z 5 województw Polski Wschodniej (tj. warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego), w sektorze IT/ICT.

Przewidywana liczba miejsc: 10 przedsiębiorstw.

Termin nadsyłania wniosków: 9 sierpnia 2013 roku. – przedłużony do 23 sierpnia 2013r.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać wyłącznie osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres:

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
ul. Bagatela 12
00-585 Warszawa
wraz z dopiskiem: CeBIT Turcja

Osoba kontaktowa:

Aleksandra Bigda
e-mail: aleksandra.bigda@paiz.gov.pl

Więcej informacji tutaj.

Wyjazd jest organizowany przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach Projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.4 Promocja i Współpraca, komponent Promocja, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. o dofinansowanie projektu Nr POPW.01.04.01-00-001/09.