Targi branży IT/ICT „CeBIT Australia 2013”, 26-31.05.2013r.

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. informuje, iż ogłoszony został nabór wniosków przedsiębiorców z Polski Wschodniej (sektor IT/ICT) na uczestnictwo w targach CeBIT Australia 2013. Wyjazd planowany jest w terminie 26-31 maja 2013 r. 

W wyjeździe uczestniczyć mogą wyłącznie przedsiębiorcy posiadający siedzibę i prowadzący działalność na terenie jednego z 5 województw Polski Wschodniej, tj. lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiegoiwarmińsko-mazurskiego min. 18 miesięcy, oraz działający w sektorze IT/ICT zgodnie z postanowieniami „Regulaminu uczestnictwa w Wyjeździe”.

Dofinansowanie uczestnictwa przedsiębiorcy wynosi blisko 100% kosztów udziału w wyjeździe.

Termin nadsyłania wniosków upływa: 16 kwietnia 2013r. przedłużenie naboru do 21 kwietnia 2013r.

W sprawach związanych z wyjazdem prosimy o kontakt:

Anna Krasoń
tel: 22 334 98 48
e-mail: anna.krason@paiz.gov.pl

Jednocześnie informuję, że regulamin oraz pozostała dokumentacja konkursowa dotycząca wyjazdu jest dostępna na stronie internetowej PAIiIZ tutaj.

Udział w wyjeździe jest organizowany przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej”.