Targi AIM 2014 w Dubaju, 8-10.04.2014r.

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. informuje, że został ogłoszony nabór dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej na uczestnictwo w wyjeździe na targi AIM 2014 odbywające się w terminie 8-10 kwietnia 2014 r. w Dubaju.

W Wyjeździe uczestniczyć mogą wyłącznie przedsiębiorcy posiadający siedzibę i prowadzący działalność na terenie jednego z 5 województw Polski Wschodniej, tj. lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego min. 18 miesięcy.

Udział w misji jest organizowany przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach Projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej”. Dofinansowanie uczestnictwa przedsiębiorcy wynosi blisko 100% kosztów.

W Wyjeździe mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy działający w następujących branżach:

  • Producenci dóbr luksusowych
  • Producenci kosmetyków wysokiej jakości
  • Producenci jachtów żaglowych i motorowych, posiadający w swojej ofercie jachty morskie (o wartości rynkowej min. 300 000 zł)
  • Producenci mebli do użytku mieszkalnego oraz do wyposażenia obiektów hotelowych
  • Przedsiębiorcy poszukujący inwestorów do realizacji projektów dot. obiektów hotelowych/spa o standardzie co najmniej 4-gwiazdkowym (właściciele już istniejących obiektów lub posiadający gotowe projekty do realizacji) — obowiązkowo do Wniosku załączony szczegółowy i profesjonalnie przygotowany do prezentacji biznesplan + dokumentacja dot. własności ziemi/obiektu
  • Przedsiębiorcy z innych branż (np. lotnicza, chemiczna, biotechnologia) posiadający udokumentowane projekty inwestycyjne z zakresu swojej branży — obowiązkowo do Wniosku załączony szczegółowy i profesjonalnie przygotowany do prezentacji biznesplan, dokładny i szczegółowy opis inwestycji, dokumentacja dot. własności ziemi/obiektu, dokumentacja techniczna, wizualizacje, patenty i ewentualnie inne tego typu dokumenty.

Termin nadsyłania wniosków upływa 30 stycznia 2014 roku.

We wszystkich kwestiach związanych z targami prosimy o kontakt:

Aleksandra Bigda 
tel: 22 334 98 97
e-mail: aleksandra.bigda@paiz.gov.pl

Regulamin oraz pozostała dokumentacja konkursowa dotycząca Wyjazdu są dostępne są tutaj.