Szkolny Klub Przedsiębiorczości

wrzesień 2002 – 31 styczeń 2003

Szkolny Klub Przedsiębiorczości

WARTOŚĆ

64430 PLN (w tym 49630 PLN dotacji przekazanej przez Narodowy Bank Polski w ramach programu edukacji ekonomicznej)
 

OPIS PROJEKTU

Celem projektu jest promowanie aktywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Poprzez utworzenie sieci Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości oraz wdrożenie pakietu szkoleniowego nastąpiła aktywizacja osób młodych w kierunku przedsiębiorczości, nauczenie kreatywnego myślenia i innowacyjnego podejścia do produktów i usług. Pakiet szkoleniowy składający się ze szkoleń oraz przeprowadzone spotkania z przedsiębiorcami dostarczyły uczniom – bezpośrednim beneficjentom, odpowiedniej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz pomogły wypracować umiejętności poruszania się w warunkach konkurencji na ich własnym lokalnym rynku. Forma przekazywania informacji i wiedzy w proponowanej postaci, a przede wszystkim utworzenie klubów jest nowatorską propozycją w systemie edukacji w województwie podlaskim. Klub stał się dla młodzieży oraz nauczycieli nowym wyzwaniem oraz interesującą ofertą połączoną z zadaniem praktycznym. Bezpośrednimi beneficjentami projektu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z siedmiu powiatów województwa podlaskiego: białostocki, augustowski, bielsko-podlaski, moniecki, hajnowski, siemiatycki i sokólski.

Do Klubów należą zainteresowani uczniowie z danej szkoły. Spośród uczniów zostały wytypowane bezpośrednio przez nauczycieli oraz samorząd szkolny docelowe 20-osobowe grupy szkoleniowe. W trakcie realizacji projektu wyłoniono i przeszkolono 7 najlepszych zespołów-liderów przedsiębiorczości, które uczestnicząc w warsztatach będą w stanie samodzielnie przeprowadzić analizę rynkową, na tej bazie stworzyć koncepcję nowej firmy/produktu oraz zaprezentować ją opinii publicznej podczas konferencji podsumowującej projekt. Wyłonione zostaną dwie grupy, które zaprezentują najciekawszy pomysł na biznes i zostaną nagrodzone zestawami komputerowymi przekazanymi na potrzeby Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości.

 

PROFIL/LICZBA UCZESTNIKÓW

Ogólna liczba bezpośrednich beneficjentów objętych szkoleniem wynosi 140 osób oraz 7 nauczycieli-opiekunów klubów. Ponadto liczbę pośrednich beneficjentów Klubów określono na 3000 osób, tj. uczniów z zaangażowanych szkół
 

EFEKTY

Efekty bezpośrednie:

 • Utworzono sieć siedmiu Szkolnych Klubów Przedsiębiorczości oraz wdrożono pakiet szkoleniowy.
 • Wyłoniono i przeszkolono 140 najbardziej aktywnych i kreatywnych uczniów z zakresu przedsiębiorczości
 • Opracowano pakiet szkoleniowy dostosowany do wybranych zagadnień, powielony i przekazany uczniom
 • Moduły pakietu szkoleniowego:

1. Działaj zgodnie z prawem!

 • Formalno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Postawy prawa gospodarczego.

2. Poznaj rynek i dbaj o klienta!

 • Badanie rynku.
 • Marketing w małej firmie.

3. Zdobądź kapitał!

 • Finansowanie firmy.
 • Planowanie finansowe.

4. Planuj i działaj skutecznie!

 • Zarządzanie małą firmą.
 • Biznes plan
 • Działania promocyjne – informacje prasowe w trzech regionalnych dziennikach prasowych, patronat medialny Gazety Wyborczej, informacje w oddziale telewizji regionalnej TVP3 Białymstoku.
 • Informacja o przedsięwzięciu przekazana do Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
 • 2 spotkania organizacyjne dyrekcji, nauczycieli–opiekunów klubu oraz samorządu uczniowskiego z każdej szkoły z doradcami przedsiębiorczości oraz koordynatorami projektu.
 • Przeprowadzenie szkoleń (4 spotkania po dwa moduły)
 • Zorganizowanie spotkań z przedsiębiorcami
 • Przeprowadzenie praktyk w Centrach Wspierania Biznesu
 • Przeprowadzenie warsztatów (6 spotkań).

Ostateczne wyniki projektu będą znane po jego zakończeniu.

 

PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

Narodowy Bank Polski

W ramach programu edukacji ekonomicznej

 

PARTNERZY

Siedem szkół ponadgimnazjalnych w województwie podlaskim:

1. Zespół Szkół Rolnicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie

ul. Długa 130, 17-300, Siemiatycze

2. Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej -Curie Zespół Szkół Ogólnokształcących

ul. J. Piłsudskiego 7, 17-200, Hajnówka

3. II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza

ul. Kopernika 4, 17-100, Bielsk Podlaski

4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

ul. Tysiąclecia 15, 19-100, Mońki

5. Liceum Ekonomiczne w Sokółce Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

ul. Grodzieńska 76, 16-100, Sokółka

6. XI Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

ul. Grottgera 9, 15-225, Białystok

7. Augustowskie Centrum Edukacyjne

Al. Kardynała Wyszyńskiego 3, 16-300, Augustów