Szkolny Klub Przedsiębiorczości i Mentoringu

luty 2004 – listopad 2004

Szkolny Klub Przedsiębiorczości i Mentoringu

WARTOŚĆ

100 800 Euro (80 640 Euro dotacja z Funduszu Współpracy)

OPIS PROJEKTU

Celem projektu jest wdrożenie modelu bezpośredniej aktywizacji uczniów i nauczycieli 10 szkół ponadgimnazjalnych z województwa podlaskiego kształtującego wśród młodzieży postawy przedsiębiorczości, kooperatywności i wrażliwości na lokalne potrzeby społeczne. Realizacja programu przyczyni się do pobudzenia społeczności do działań na rzecz rozwoju własnego i otoczenia zagrożonego wykluczeniem i marginalizacją. Program zostanie wdrożony poprzez treningiszkolenia i warsztaty z uczniami i nauczycielami w ramach sieci Szkolnych Klubów Przedsiębiorczości i Mentoringu. Działania uwieńczone będą przeszkoleniem trenerów — mentorów,wyłonieniem woluntariuszyprzeszkoleniem uczniów, opracowaniem biznes planów nowej działalności pro-społecznej oraz przekazaniem grantów zaangażowanym szkołom na realizację przedsięwzięć w zakresie aktywizacji.

PROFIL/LICZBA UCZESTNIKÓW

100 uczniów z 10 szkół ponadgimnazjalnych

10 nauczycieli — opiekunowie klubów

PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Fundusz Współpracy

PARTNERZY

Lider: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Partner: Fundacja Edukacji i Twórczości

10 szkół z województwa podlaskiego:

  • Augustowskie Centrum Edukacyjne,
  • Zespół Szkół Rolniczych im. W.S. Reymonta w Czartajewie,
  • Zespół Szkół nr 2 z Grajewa,
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie z Hajnówki,
  • Zespół Szkół Technicznych w Kolnie,
  • Zespół Szkół z Michałowa,
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach,
  • Zespół Szkół w Sokółce,
  • Zespół Szkół Mechanicznych z Łap,
  • Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej.

UWAGI

Projekt zrealizowany z sukcesem