Szkolenie z zarządzania projektami dla Białorusinów