Szkolenie w Białymstoku dotyczące rozliczania projektów w ramach Działania 6.1 PO IG

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego zaprasza na szkolenie realizowane we współpracy z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego:

Zasady rozliczania projektów dofinansowanych w ramach
Działania 6.1 Paszport do eksportu PO IG”,

które odbędzie się 10 czerwca 2014 r., godz. 9:30-15:00 , Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, sala konferencyjna 318 b, piętro III.

Podczas szkolenia będą mogli Państwo uzyskać informację m.in. na temat:

  • Realizacji projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie w tym zobowiązaniach stron umowy, prawidłowej realizacji projektu, trwałości, prawidłowego ewidencjonowania poniesionych wydatków.
  • Rozliczania Projektu i wypłaty dofinansowania, czyli terminy składania wniosków
    o płatność oraz wymogach formalnych, zasad rozliczania otrzymanej zaliczki, kwalifikowalności
    i dokumentowania poniesionych wydatków, najczęściej popełnianych błędów jak również zasad kontroli i wizualizacji projektu.

Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą formularza zgłoszeniowego (226kB) do 6 czerwca 2014 r. na adres e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl lub na nr faksu 85 66 54 474.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowych informacji udzielają:

Program szkolenia (219kB)

ZAPRASZAMY!