Szkolenie w Białymstoku dotyczące mediacji gospodarczych

Zapraszamy na szkolenie „MEDIACJE GOSPODARCZE – DLACZEGO WARTO?”, które odbędzie się w dwóch terminach: 27 i 31 marca 2015r. w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku przy ul. Antoniukowskiej 7 w Białymstoku.

Przedsiębiorco jeśli:

  • masz konflikt, ale nie chcesz iść z nim do sądu
  • prowadzisz już spór w sądzie
  • w przyszłości nie chcesz iść z konfliktem do sądu

Podczas szkolenia dowiesz się:

  • dlaczego warto mediować w sporach z kontrahentem?
  • w jaki sposób korzystać z mediacji gospodarczej?
  • jak przygotować się do udziału w mediacji gospodarczej?

Szkolenie jest organizowane przez Podlaskie Centrum Arbitrażu i Mediacji funkcjonujące przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.

Jest to szkolenie jednodniowe. Ilość miejsc ograniczona.

W celu zgłoszenia na szkolenia prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Kontakt:

e-mail: biuro@iph.bialystok.pl 
tel: 85 652 72 69