Szkolenie online – ,,Nowa rękojmia i gwarancja, z uwzględnieniem rynku niemieckiego”, 18.11.2020r.

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego serdecznie zaprasza podlaskich przedsiębiorców na bezpłatne  szkolenie online pt. „Nowa rękojmia i gwarancja, z uwzględnieniem rynku niemieckiego”,  które odbędzie się 18 listopada 2020r. (środa) w godzinach 10:00-14:30 za pośrednictwem Internetu.

Szkolenie kierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych zmianami w prawie konsumenckim, które zaczną obowiązywać  od 1 stycznia 2021 r.

Tematyka szkolenia

I. Rękojmia za wady – w ujęciu praktycznym, prezentacja na podstawie konkretnych przykładów i w oparciu o wykładnię Sądu Najwyższego. Interaktywne case study dla Uczestników szkolenia.

 1. Funkcja rękojmi; odpowiedzialność absolutna
 2. Wady fizyczne:
  • należyta jakość rzeczy sprzedanej
  • braki ilościowe
  • wadliwość rzeczy a opakowanie
 1. Odpowiedzialność sprzedawcy:
  • wada znana kupującemu
  • ciężar dowodu
  • wada jawna i ukryta
  • umowna modyfikacja odpowiedzialności
  • granice modyfikacji
 1. Zawiadomienie o wadzie – akty staranności
 2. Uprawnienia kupującego:
  • wymiana rzeczy wadliwej
  • usunięcie wady
  • odstąpienie od umowy
 1. Terminy dotyczące kupującego z tytułu wad fizycznych
 2. Przejście uprawnień z rękojmi
 3. Odpowiedzialność odszkodowawcza

II. Gwarancja jakości – w ujęciu praktycznym, prezentacja na podstawie konkretnych przykładów i w oparciu o wykładnię Sądu Najwyższego. Interaktywne case study dla Uczestników szkolenia.

 1. Gwarancja a rękojmia – co jest korzystniejsze dla producenta/sprzedawcy
 2. Uprawnienia kupującego z tytułu gwarancji
 3. Jak sporządzić poprawny tekst gwarancji?
 4. Dostarczenie towaru na koszt gwaranta. Czy da się go uniknąć?
 5. Bieg terminu gwarancji
 6. Tzw. Umowy serwisowe – jak je realizować?

III.  Procedura reklamacyjna

 1. Sposoby składania reklamacji
 2. Treść zgłoszenia reklamacyjnego
 3. Czas rozpatrywania reklamacji
 4. Postępowanie w razie nie uznania reklamacji
 5. Interaktywne case study dla uczestników szkolenia

IV. Zmiany w prawie konsumenckim od 1 stycznia 2021r.

 1. Jaką ochroną zostaną objęci jednoosobowi przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą? (dalej jako JDG)
 2. Nowe obowiązki sprzedawców wobec JDG
 3. Czy sprzedawca będzie musiał sprawdzić rodzaj działalności JDG? To zależy …
 4. Jak dostosować w firmie:
  • Regulaminy sklepów internetowych
  • Zasad rozpatrywania reklamacji w firmie
  • Umowy pod względem występowania klauzul abuzywnych
  • Wzory oświadczeń dla JDG

V. Rękojmia (Gewährleistung) i Gwarancja (Garantie) pod kątem prawa niemieckiego

 1. Najważniejsze odstępstwa od polskich regulacji
 2. Dochodzenie praw i odpowiedzialność
 3. Sposoby na zawarcie „dobrej” umowy z kontrahentem zagranicznym na przykładzie ustawodawstwa niemieckiego. Wykorzystanie do case study wzorów umów/dokumentów posiadanych przez Zamawiającego a przesłanych przed szkoleniem

Prowadząca szkolenie

Monika Drab-GrotowskaMonika Drab-Grotowska, radca prawny, ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, jest radcą prawnym od 2004 r. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w Departamencie Domów Maklerskich Komisji Papierów Wartościowych i Giełd – obecnej Komisji Nadzoru Finansowego (1998r.-200lr.), a także będąc zastępcą Dyrektora Zespołu Kontroli Wewnętrznej i Finansowej w Agencji Prywatyzacji (2001 r.- 2002r.), jak również zasiadając w radach nadzorczych spółek prawa handlowego, takich jak: „Daewoo Engineering & Construction Poland Sp. z o. o.” z siedzibą w Warszawie (lipiec 2001r.-maj 2002r), „Pilmet S.A.” z siedzibą we Wrocławiu (marzec 2002r. – luty 2003r), „Huta Szkła Ujście S.A.” z siedzibą w Ujściu (listopad 2003r.-czerwiec 2004r.), a także zarządzając spółką inwestycyjną (luty 2003r.-sierpień 2004r). Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej firm, specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym oraz szeroko pojętym prawie gospodarczym, reprezentuje strony w dziesiątkach
postępowań sądowych.

Wiedza merytoryczna poparta doświadczeniem sprawia, że jest wykładowcą, prelegentem na wielu konferencjach i szkoleniach. Jej szkolenia zawsze zdobywają najlepsze noty i oceny wśród Uczestników.

Przeszkoliła wiele polskich firm podczas szkoleń otwartych realizowanych na zlecenie innych firm szkoleniowych, jak również podczas szkoleń zamkniętych prowadzonych na
zlecenie konkretnych firm takich jak: Swarowski Global Business Services Sp. z o.o., La Lorraine Polska Sp. z o.o., Sygnity S.A., UPC Polska Sp. z o.o., Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o. Agencja Rynku Rolnego, Twoja Energia Sp. z o.o., ENERGA Obsługa i Sprzedaż ENERGA S.A., Infosys Consulting Sp. z o.o. i wiele innych.

Jest partnerem w kancelarii prawnej Drab-Grotowska, Juszczyńska. Achler Radcowie Prawni i Adwokaci Sp.p.

Autorka bardzo poczytnego bloga dla kadry kierowniczej http://odpowiedzialnoscczlonkazarzadu.com

Współautorka książki: „Papiery wartościowe i prawa pochodne – analiza prawna i rachunkowa”.

Program seminarium

10:00–10:05 czas na zalogowanie się gości i prelegentów
10:05–10:10 powitanie ze strony przedstawiciela Zarządu PFRR (Marek Dźwigaj)
10:10–10:15 prezentacja projektu Enterprise Europe Network (Karolina Oblacewicz)
10:15–14:00 szkolenie (przerwa 15 minutowa w trakcie webinarium – ustala prowadzący)
14.00–14:30 sesja pytań i odpowiedzi

Rejestracja

Wymagana jest rejestracja za pomocą formularza on-line dostępnego na dole strony. Zapisy przyjmujemy do 17 listopada 2020 r. do godz. 12:00.

Na spotkanie zapraszamy podlaskich przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małe i średnie firmy) z wyłączeniem firm doradczych i konsultingowych.

Po weryfikacji zgłoszenia wyślemy e-mail potwierdzający udział w spotkaniu a w przeddzień szkolenia otrzymają państwo link do platformy webinarowej.

Kontakt

Karolina Oblacewicz
kom: +48 602 29 11 77
e-mail: oblacewicz@pfrr.pl

Formularz zgłoszeniowy