„System Wczesnego Ostrzegania” – wsparcie dla firm w trudnej sytuacji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż do 31 stycznia przedsiębiorcy, którzy borykają się z okresowymi trudnościami w prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą się zgłaszać do programuSystem Wczesnego Ostrzegania”. W ramach programu SWO oferujemy możliwość zdiagnozowania przyczyn pojawiających się trudności, a także wsparcie szkoleniowe, doradcze i mentoringowe dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Ze wsparcia mogą skorzystać małe i średnie firmy funkcjonujące na rynku co najmniej 12 miesięcy.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/swo

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zachęca zainteresowane firmy do skorzystania ze wsparcia oferowanego w ramach programu „System Wczesnego Ostrzegania”.