Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Po raz kolejny uczestniczyliśmy w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości – międzynarodowej kampanii promującej świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. W tym okresie zorganizowano:

  • dzień ekonomisty (19.11.2019 r.)
  • dzień handlowca (20.11.2019 r.)
  • dzień hotelarza (21.11.2019 r.)

Był to czas przeznaczony na spotykania z ciekawymi ludźmi, którzy dzielili się swoją wiedzą, doświadczeniem i zachęcali do „bycia przedsiębiorczym”. Ekonomiści uczestniczyli w warsztatach i prelekcjach  prowadzonych przez praktyków.

W dniu 20 listopada:

  • zajęcia warsztatowe na temat „e-ZUS, czyli firma pod ręką” prowadziła Pani Alicja Koczta – pracownik ZUS
  • uczniowie uczestniczyli w wykładzie na temat „ABC przedsiębiorczości- od pomysłu do star tapu” prowadzonym przez Pana Łukasza Siemieniuka- koordynatora ds. StartUpów w bChange spółka z o.o.

W dniu 21 listopada zorganizowano spotkanie z Panem Andrzejem Parafiniukiem- Prezesem Zarządu Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego i Konsulem Honorowym Finlandii.  Temat spotkania: Liderzy przedsiębiorczości w woj. podlaskim.

W dniu ekonomisty uczniowie klas I-III uczestniczyli w konkursie Promocja zawodu – technik ekonomista” w ramach projektu „Nauka jest wartością – nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE”. Wszyscy uczniowie w ciekawy sposób promowały swój zawód. Komisja konkursowa przyznała I miejsce klasie IIc,  II miejsce klasom I f i Ig, III miejsce klasie IIIc. Wyniki konkursu ogłosiła Pani Stanisława Kobus- wicedyrektor ZSHE.

Handlowcy uczestniczyli w spotkaniu z Panem Sebastianem Rynkiewiczem, Prezesem  Zarządu Klastra Obróbki Metali. Pan Prezes przedstawił wyzwania w pracy menedżera, opowiedział o historii i działalności Klastra. Podczas wystąpienia motywował uczniów do podejmowania działań, rozwijania pasji i dążenia do celu.

W dniu handlowca zorganizowano szkolny konkurs: „Promocja zawodu – technik handlowiec”, w którym wzięli udział uczniowie klas I-III.

Hotelarze (klasy I-IV) przez cały tydzień mogli  brać udział w konkursie „Quiz Hotelarski”. Wielu uczniów przygotowało poprawne odpowiedzi na pytania dotyczące historii  jak i współczesnego obrazu hotelarstwa. Uczestnicy quizu otrzymali „talony” na oceny cząstkowe  z wybranych przedmiotów zawodowych.

Klasy drugie uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez Panią Małgorzatę Haraburdę – kierownika recepcji Hotelu Branicki w Białymstoku. Spotkanie dotyczyło ekoinspiracji w branży hotelarskiej. Działania proekologiczne coraz częściej i chętniej są realizowane w obiektach noclegowych.

„Jak z sukcesem prowadzić i rozwijać przedsiębiorstwo hotelarskie” to temat spotkania zorganizowanego z  Panią Anną  Narel – właścicielką dwóch białostockich obiektów: Hotelu Podlasie i Hotelu Traugutta 3. Spotkanie pełne wskazówek i inspiracji pozwoliło uczniom poznać główne czynniki, które warunkują powodzenie w podejmowanych działaniach zawodowych.

21 listopada młodzież klas I – III uczestniczyła w konkursie „Promocja zawodu – technik hotelarstwa” w ramach projektu „Nauka jest wartością – nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE”. Siedem klas przedstawiło różne co do formy prezentacje reklamujące zawód technik hotelarstwa. Komisja konkursowa, w skład której wchodził m.in. Pan Andrzej Parafiniuk – Prezes  Zarządu Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego i Konsul Honorowy Finlandii, wyłoniła najlepsze prezentacje: I miejsce – klasa IIIe, II miejsce – klasa IIIf, III miejsce – klasa Id.


Źródło: https://www.ekonomik.bialystok.pl/j/index.php?option=com_content&view=article&id=2799:swiatowy-tydzien-przedsiebiorczosci&catid=190&Itemid=263