Strategia wejścia na rynek zagraniczny

Głównym celem usługi jest przygotowanie spójnej strategii dla przedsiębiorstwa, która zapewni podejmowanie skutecznych działań związanych z wprowadzeniem konkretnych produktów/usług na konkretne rynki zagraniczne. Zdobycie dodatkowych rynków zbytu jest istotnym środkiem do zdobycia nowych źródeł przychodów, zwiększenia skali działalności oraz  dywersyfikacji działania. Strategia da odpowiedź na pytania: w jaki sposób wybrać najbardziej efektywny model sprzedaży, jak tworzyć kanały dystrybucji oraz czy konieczne jest otwarcie oddziału firmy za granicą lub też spółki na zagranicznym rynku, itd. Strategia pozwoli zoptymalizować wykorzystanie posiadanych zasobów i maksymalizować efekty własnych działań.

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego wspólnie z przedsiębiorcą zdefiniuje realne potrzeby związane z ekspansją zagraniczną. Ekspercka wiedza i doświadczenie personelu gwarantują usługę najwyższej jakości, która w efekcie długofalowym poprzez wdrożenie strategii doprowadzi do efektu rozwoju przedsiębiorstwa.

Usługa obejmuje:

  • weryfikację strategii całego przedsiębiorstwa, wizji i misji,
  • analizę potencjału przedsiębiorstwa i potrzeb w zakresie reorganizacji,
  • analizę produktów/usług eksportowych i ich potencjału internacjonalizacyjnego,
  • analizę rynku/rynków docelowych,
  • wskazanie kluczowych działań w celu osiągnięcia założonych celów strategicznych.

W zależności od indywidualnych potrzeb oraz sytuacji przedsiębiorstwa strategia może zawierać wszystkie bądź wybrane elementy.

Kontakt