Startuj w Biznesie

marzec 2010 – luty 2012

startuj w biznesie

WARTOŚĆ

Koszt całego projektu 3 946 768,00 PLN, dofinansowanie z EFS w wysokości 85% wartości projektu oraz z Budżetu Państwa — 15%

OPIS PROJEKTU I CEL

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego wraz z Uniwersytetem w Białymstoku realizują projekt „Startuj w Biznesie” w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest podniesienie wiedzy w zakresie przedsiębiorczości mieszkańców województwa podlaskiego oraz pomoc w uruchomieniu 60 nowych przedsiębiorstw, tym samym wsparcie samozatrudnienia.

Dla uczestników projektu oferujemy:

 • Doradztwo
 • Warsztaty interpersonalne z elementami przedsiębiorczości, w tym:
  • efektywna komunikacja
  • zdobywanie informacji
  • rozwiązywanie konfliktów
  • asertywność, itd.
 • Warsztaty prowadzenia działalności gospodarczej:
  • biznes plan
  • podatki pośrednie i bezpośrednie
  • kadry
  • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
  • obsługa klienta
  • technologie ICT, itd.
 • Sesje mentoringowe
 • Wsparcie finansowe w formie bezzwrotnej pomocy finansowej na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 60 Beneficjentów Ostatecznych:
  • jednorazowa dotacja inwestycyjna dla 60 osób wyłonionych po ocenie biznes planów sporządzonych po przebyciu warsztatów szkoleniowych z tego zakresu, w wysokości do 40.000 zł brutto
  • podstawowe wsparcie pomostowe dla 60 Beneficjentów Ostatecznych, którzy zarejestrują działalność gospodarczą, po 1250 zł brutto przez okres 6 miesięcy
  • przedłużone wsparcie pomostowe dla 12 Beneficjentów Ostatecznych, którzy założyli działalność gospodarczą i wykażą potrzebę dalszego wsparcia w celu utrzymania płynności finansowej, po 1250 zł brutto przez okres kolejnych 6 miesięcy

EFEKTY

 • Z doradztwa skorzystało 140 osób
 • W warsztatach interpersonalnych z elementami przedsiębiorczości wzięło udział 140 osób
 • W warsztatach prowadzenia działalności gospodarczej wzięło udział 140 osób
  • biznes plan
  • podatki pośrednie i bezpośrednie
  • kadry
  • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
  • obsługa klienta
  • technologie ICT, itd.
 • W sesjach mentoringowych wzięło udział 140 osób
 • Wsparcie finansowew formie bezzwrotnej pomocy finansowej na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymało 64 Beneficjentów Ostatecznych:
  • jednorazową dotację inwestycyjną w wysokości do 40.000 zł brutto otrzymały 64 osoby wyłonione po ocenie biznes planów sporządzonych po przebyciu warsztatów szkoleniowych z tego zakresu
  • podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości 1250 zł brutto miesięcznie przez okres 6 miesięcy otrzymało 61 Beneficjentów Ostatecznych, którzy zarejestrowali działalność gospodarczą,
  • przedłużone wsparcie pomostowe po 1250 zł brutto przez okres kolejnych 6 miesięcy otrzymało 16 Beneficjentów Ostatecznych, którzy założyli działalność gospodarczą i wykazali potrzebę dalszego wsparcia w celu utrzymania płynności finansowej

PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

Urząd Marszałkowski woj. podlaskiego

PARTNERZY

 1. Lider: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
 2. Partner: Uniwersytet w Białymstoku