Gdzie starać się o pieniądze na rozwój firm?

Finansowanie zwrotne wypiera powoli tradycyjne dotacje. Sprawdziliśmy, jakie pożyczki są dostępne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Udziela się ich na preferencyjnych warunkach, a starać można się o: pożyczki na inwestycje rozwojowe, wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej czy pożyczki termomodernizacyjne.

Na początku marca pisaliśmy o konferencji organizowanej przez Klaster Obróbki Metali, która odbyła się w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym z udziałem m.in. przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego czy Banku Gospodarstwa Krajowego.

– W Regionalnym Programie Operacyjnym przeznaczyliśmy ponad 52 miliony euro na instrumenty zwrotne. Jest to mechanizm, który w dużej mierze wypiera tradycyjne dotacje, pozwala rozwijać przedsiębiorczość w naszym regionie. Jednocześnie środki, które do nas wracają, w kolejnych latach mogą być ponownie inwestowane w rozwój naszego regionu – powiedział Maciej Żywno, wicemarszałek województwa podlaskiego. – To jest także kierunek, który zarówno Komisja Europejska, jak i Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w całym kraju preferują i chyba można powiedzieć – myśląc już o przyszłej perspektywie – główne narzędzie wspierania rozwoju firm. Chcemy, by te pieniądze, tak jak w starej perspektywie, mogły wesprzeć naszych przedsiębiorców i potem wrócić jeszcze ponownie do systemu.

Podlaskie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z pożyczek na wspieranie inwestycji i pożyczek termomodernizacyjnych, bezrobotni i poszukujący pracy – na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wkrótce oferta ma być jeszcze szersza.

Zarząd Województwa Podlaskiego podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, na mocy której został utworzony fundusz (tzw. fundusz funduszy) w celu zapewnienia wsparcia finansowego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dla kilku instrumentów finansowych. Wartość tej umowy to blisko 267 mln zł. BGK wyłonił już pośredników dla kilku instrumentów.

Dzięki temu dostępne już są:

* Pożyczki na wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach – dla mikro- i małych przedsiębiorstw na przedsięwzięcia rozwojowe w sektorze usług, a także na zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w firmach (bez ograniczeń branżowych) na terenie województwa podlaskiego. Maksymalna kwota pożyczki – 1 mln zł; maksymalny okres spłaty – 60 miesięcy, prowizja – 0 procent.

Pośrednicy:
– Konsorcjum ECDF SA/Mega Sonic SA, ul. Kościuszki 102, 16-400 Suwałki, tel. 87 566 59 48, e-mail: pozyczki.podlaskie@ecdf.pl
– Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA, ul. Piękna 1 (III piętro), 15-282 Białystok, tel. 85 307 01 05

* Pożyczki termomodernizacyjne dla MSP – dla mikro-, małych i średnich firm na finansowanie projektów z zakresu poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, w tym na inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz na głęboką kompleksową modernizację energetyczną budynków. Maksymalna kwota pożyczki – 1 mln zł; maksymalny okres spłaty – 120 miesięcy; prowizja – 0 procent.

Pośrednik: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok, tel. 85 740 86 76, 85 740 86 83, fax: 85 740 86 85, e-mail: pozyczki@pfrr.pl

* Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo od 30. roku życia na: bieżącą działalność, pokrycie kosztów zakupu towarów, niezbędnych urządzeń lub maszyn, a także przystosowanie lokalu, usługi księgowe lub inne cele, które pomogą w uruchomieniu własnego biznesu. Maksymalna wartość pożyczki – 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia (obecnie to 85 tys. zł); maksymalny okres spłaty – siedem lat.

Pośrednik: Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, aleja Legionów 141, 18-400 Łomża, tel. 862 198 865, e-mail: farr@farr.pl

Już niedługo dostępne będą:

* Pożyczki termomodernizacyjne w sektorze mieszkaniowym – dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz towarzystw budownictwa społecznego na inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym (np. modernizacje energetyczną budynków mieszkaniowych wielorodzinnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne). Maksymalna kwota pożyczki – 1 mln zł; maksymalny okres spłaty – 120 miesięcy, prowizja – 0 procent.

* Wejście kapitałowe – produkt na rynku skierowany do przedsiębiorstw nowo powstałych i start-up’ów, funkcjonujących na rynku do pięciu lat. Wsparcie udzielane będzie na zasadach seedcapital. Fundusze seedcapital zainwestują w firmy będące w fazie narodzin, tj. w takie, które nie dokonały jeszcze pierwszej komercyjnej sprzedaży albo prowadzą działalność krócej niż pięć lat od pierwszej takiej sprzedaży.

Dane kontaktowe i przekierowania na strony poszczególnych operatorów pożyczek znajdują się na stronie rpo.wrotapodlasia.pl (zakładka: dowiedz się więcej o programie -> poznaj zasady działania – > Lista pośredników finansowych).

Wszelką pomoc w tym zakresie można otrzymać w  jednym z trzech punktów informacyjnych funduszy europejskich :
Białystok – ul. Poleska 89, tel. 8013 0 8013
Łomża – ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, tel. 86 216 33 26
Suwałki – Osiedle II 6a, tel. 87 563 02 11

Źródło: https://ddb24.pl/artykul/gdzie-starac-sie-o/394622