Sprzedaż terenów inwestycyjnych Podstrefy Białystok SSSE

Miasto Białystok oferuje inwestorom uzbrojone tereny, które znajdują się: w rejonie Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, obręb 21- Dojlidy, (ulice: Jacka Kuronia, Franciszka Karpińskiego, Św. Proroka Eliasza i ks. Stanisława Suchowolca), w rejonie ulic Lipowej i Stefana Kisielewskiego „Kisiela”, obręb 11 – Śródmieście oraz w Podstrefie Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w rejonie lotniska Krywlany, obręb 22- Krywlany (przy ulicy Dywizjonu 303 – przedłużenie ul. Jacka Kuronia w kierunku ul. Konstantego Ciołkowskiego).

Zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego działki te przeznaczone są pod działalność produkcyjną i usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną.

INFORMACJE O PRZETARGACH

Ogłoszenia o sprzedaży zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Białystok oraz pełne informacje podlinkowane są pod odpowiednimi nieruchomościami poniżej.

Aktualnie Miasto Białystok ogłosiło przetarg na zbycie terenu inwestycyjnego nieobjętego Podstrefą Białystok SSSE:

 1. działki o nr 760/1, 760/9, 762/64, 762/65 o łącznej powierzchni 1,4066 ha, położone przy ul. Wiewiórczej;
 2. działka o nr 2313 o powierzchni 0,0799 ha, położone przy ul. Lipowej 16A.

Aktualnie Miasto Białystok ogłosiło przetargi na zbycie terenów inwestycyjnych objętych Podstrefą Białystok SSSE:

 1. działki o nr 1/36, 1/38, 1/39, 1/40, 1/41, 1/42, 1/43, 1/44, 1/46 o łącznej powierzchni 23,0428 ha położone przy ul. Dywizjonu 303, obr. 22 – Krywlany;
 2. działka o nr 1/37 o powierzchni 3,3523 ha położone przy ul. Dywizjonu 303, obr. 22 – Krywlany;
 3. działka o nr 1/34 o powierzchni 3,1044 ha położone przy ul. Dywizjonu 303, obr. 22 – Krywlany.

Mapa terenów inwestycyjnych

PROCEDURA ZAKUPU TERENU INWESTYCYJNEGO

 1. Procedura zakupu działek mających formę przetargu ustnego nieograniczonego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wyznaczonym terminie oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dokumentów zawartych w ogłoszeniu. Uczestnicy przetargu proszeni są o przedłożenie w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium.

Oferent, który zaproponuje najwyższą cenę nabywa ww. teren inwestycyjny.

 1. Procedura zakupu działek mających formę przetargu pisemnego nieograniczonego łącznego mający na celu:
 • sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, objętej granicami Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Podstrefa Białystok oraz
 • udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej strefy Ekonomicznej.

Warunkiem udziału w przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym jest:

 • wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego dotyczącego nieruchomości, która będzie stanowiła przedmiot oferty,
 • wpłata wadium,
 • złożeniem kompletnej oferty pisemnej w siedzibie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przy ul. T. Noniewicza 49 w Suwałkach.

INFORMACJA DODATKOWA

Oferowane tereny inwestycyjne objęte są Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

W przypadku zainteresowania przedsiębiorcy uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie działalności w strefie szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie: www.ssse.com.pl.