Sprawozdanie finansowe za 2014 rok

Poniżej zamieszczone zostało „Sprawozdanie finansowe za 2014 rok Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego„. Składa się ono z następujących części:

1.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

(2MB)

6 stron

2.

Bilans

(0,3MB)

1 strona

3.

Rachunek zysków i strat

(0,3MB)

1 strona

4.

Dodatkowe informacje i objaśnienia (3MB)

9 stron