Spotkanie z Dyrektorem Krajowego Punktu Kontaktowego w temacie Programu Ramowego „Horyzont 2020”

Zapraszamy na spotkanie z dr Andrzejem Siemaszko – Dyrektorem Krajowego Punktu Kontaktowego UE, instytucją wdrażająca programy ramowe w Polsce – „ Horyzont 2020 – Program Ramowy Unii Europejskiej na lata 2014-2020″. Spotkanie odbędzie się 22 stycznia 2014 r. w godz. 12:30-14:15 Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej Sala nr P0/33 ul. Zwierzyniecka 16, w Białymstoku.

Spotkanie skierowane jest do pracowników naukowych zainteresowanych tematyką realizacji projektów B+R poszukujących możliwości sfinansowania swoich badań oraz współpracy z biznesem a także przedsiębiorców, do udziału zapraszamy też jednak pracowników administracyjnych i doktorantów.

Horyzont 2020 jest największym w historii unijnym programem ramowym na rzecz badań naukowych i innowacji. Większość unijnych funduszy na badania jest przyznawana w ramach konkursów, jednak budżet programu obejmuje także finansowanie Wspólnego Centrum Badawczego, czyli wewnętrznej służby naukowej w Komisji Europejskiej, Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii oraz badań prowadzonych w ramach Traktatu Euratom.

W grudniu 2013 roku Komisja Europejska ogłosiła pierwsze zaproszenia do składania wniosków w ramach unijnego programu wspierania badań i innowacji Horyzont 2020. Łączny budżet programu na najbliższe siedem lat to blisko 80 miliardów euro. Tylko do 2015 r. europejscy naukowcy i innowacyjne firmy mogą konkurować o 15 mld euro.W budżecie na 2014 r. przeznaczono na badania i innowacje około 7,8 mld euro – finansowane będą przede wszystkim projekty, wpisujące się w trzy główne filary programu Horyzont 2020:

  • Doskonałość w nauce (Excellence in science): ok. 3 mld euro, w tym 1,7 mld na granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dla najlepszych badaczy oraz 800 mln euro na stypendia dla młodych badaczy w ramach programu Marii Skłodowskiej-Curie
  • Wiodąca rola w przemyśle (Industrial leadership): 1,8 mld euro na ugruntowanie wiodącej pozycji Europy w takich branżach przemysłu jak technologie informacyjno-komunikacyjne, nanotechnologia, zaawansowana produkcja przemysłowa, robotyka, biotechnologia i przemysł kosmiczny;
  • Wyzwania społeczne (Societal challanges): 2,8 mld euro na innowacyjne projekty będące odpowiedzią na siedem wyzwań społecznych określonych w programie Horyzont 2020, dotyczących ochrony zdrowia, rolnictwa, gospodarki morskiej i biogospodarki; energetyki, transportu, działań dotyczących klimatu, ochrony środowiska, efektywnego gospodarowania zasobami i surowcami; samoświadomych społeczeństw oraz bezpieczeństwa.

Polityka dotycząca finansowania badań i innowacji w Unii Europejskiej modyfikowana jest w trybie ewolucyjnym. W nowej perspektywie finansowania w szczególności rozwijane będą programy ukierunkowane na transfer wyników badań do środowiska społeczno-gospodarczego, czego przykładem jest program ramowy Horyzont 2020, który dotyczy właśnie innowacyjności, badań naukowych i powiązań ze sferą przedsiębiorstw. Do składania wniosków projektowych warto przygotować się wcześniej, więc udział w spotkaniu stanowi szansę na zapoznanie się z nowymi zasadami i rozpoczęcie pracy koncepcyjnej nad przyszłymi aplikacjami już teraz. W panelu dyskusyjnym podczas spotkania można będzie uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące projektów badawczo – rozwojowych w ramach programu Horyzont 2020 oraz na co zwrócić szczególną uwagę na etapie składania wniosków o dofinansowanie projektów.

Formularz zgłoszeniowy wraz z agendą dostępne są tutaj.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Kontakt:

Tomasz Klim 
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych Politechnika Białostocka
tel: 85 746 93 37
e-mail: t.klim@pb.edu.pl