Spotkanie w Bielsku Podlaskim na temat Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białymstoku i Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zapraszają na spotkanie informacyjne pt.:

Fundusze Europejskie na lata 2014 – 2020 dla przedsiębiorców – cele i założenia

w Bielsku Podlaskim w dniu 29 kwietnia 2015 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym GLAZUR, przy ul. Zamkowej 51 w godz. od 10.00 do 13.30.

Podczas spotkania omówione zostaną możliwości pozyskania środków z Funduszy Europejskich na rozwój firm, zarówno w formie dotacji jak też pożyczek preferencyjnych. Przewidywana tematyka spotkania to m.in.: założenia programów krajowych i programu regionalnego w odniesieniu do przedsiębiorców, typy projektów, które będzie można zrealizować z udziałem unijnego wsparcia.

Spotkanie przeznaczone jest w szczególności dla przedsiębiorców. Udział w spotkaniu jest bezpłatny .

Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego (128kB) faksem na nr 85 66 54 474 lub na adres mailowy: anna.saczko@wrotapodlasia.plbielach@pfrr.pl.

Dodatkowych informacji o spotkaniu udzielają pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Białymstoku pod nr telefonów: 85 66 54 302 oraz 85 6654 516 i Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Bielsku Podlaskim pod numerem telefonu 85 730 18 42.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku braku miejsc na spotkanie, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.

Program spotkania (798kB)