Spotkanie Rady Gospodarczej

Budżet Białegostoku na przyszły rok, strategia rozwoju miasta, pożyczki na inwestycje rozwojowe dla firm – m.in. o tym rozmawiali uczestnicy spotkania Rady Gospodarczej z prezydentem Białegostoku.

W Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. Żurawiej 71 w Białymstoku 6 grudnia odbyło się drugie posiedzenie Rady Gospodarczej powołanej przy Prezydencie Miasta Białegostoku na lata 2019-2023. Prezydent Tadeusz Truskolaski poinformował przedsiębiorców o toczących się procedurach związanych z lotniskiem Krywlany oraz przedstawił projekt budżetu  Białegostoku na rok 2020.

– Budżet ten jest planem wielkich liczb, ale małych możliwości – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. – Nie jest to budżet marzeń, a raczej konieczności. Decyzje podjęte przez rząd spowodowały konsekwencje w samorządach. W naszym przypadku – zwiększenie dotacji na program 500+ o ponad 120 mln zł, wzrost wydatków na edukację o 110 mln zł i zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o ponad 150 mln zł.

Przedsiębiorcom zostały zaprezentowane produkty finansowe Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego (PFRR) oferowane małym i średnim przedsiębiorstwom. Przedstawiono cele i warunki udzielania pożyczek na inwestycje rozwojowe oraz termomodernizacyjne.

W czasie spotkania przekazano również informacje o stopniu zaawansowania prac związanych z opracowywaniem nowej Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku. W czasie dyskusji zostały poruszone kwestie dotyczące m.in. Północnej Kolejowej Obwodnicy Białegostoku, lotniska Krywlany oraz zaprezentowania wspólnego stanowiska członków rady na temat konsultowanej Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego.

Więcej informacji o funkcjonowaniu rady dostępnych jest na stronie www.bialystok.pl.


Źródło:

Spotkanie Rady Gospodarczej