Spotkanie kooperacyjne „Chemical and Material Technologies”, w Barcelonie (Hiszpania), 02.10.2014r.

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zaprasza przedsiębiorców do bezpłatnego udziału w spotkaniach kooperacyjnych , organizowanych przez Agencję Rozwoju Konkurencyjności dla Firm w Katalonii. Czwarta edycja międzynarodowych spotkań kooperacyjnych koncentruje się na sektorze chemicznym oraz materiałach i technologiach obróbki powierzchni . Spotkania odbędą się 2 października 2014 r., w Barcelonie.

Spotkania umożliwiają uczestnikom znalezienie partnerów do kooperacji, np. dla rozwoju produktu i badań, pozyskanie partnerów do umowy Horyzont 2020, joint venture itp. Uczestnicy imprezy będą mieli również możliwość spotkania ze specjalistą z Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Główne tematy:

  • chemia zrównoważona,
  • chemia podstawowa i surowce,
  • techniki ochrony środowiska,
  • sprzęt analityczny, pomiarowy i kontrolny,
  • gumy i tworzywa sztuczne,
  • obróbka powierzchniowa,
  • przemysł agrochemiczny,
  • środki farmaceutyczne i kosmetyczne.

Termin rejestracji: 19.06—19.09.2014 r.

Wybór partnerów do rozmów: 01.09.2014 r. — 23.09.2014 r.

Rejestracja: https://www.b2match.eu/expoquimia2014/registration

Więcej informacji: https://www.b2match.eu/expoquimia2014

Źródło: https://www.b2match.eu/expoquimia2014

Opracowała:

Joanna Stachurska
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Enterprise Europe Network
BISNEP Białystok
ul. Spółdzielcza 8
15-441 Białystok
tel: + 48 85 653 74 50
e-mail: 
stachurska@pfrr.pl