Spotkanie informacyjne w Warszawie dotyczące poddziałania 1.3.1 POPW – transmisja online

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza Przedsiębiorców do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym poddziałania 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Spotkanie odbędzie się 19 sierpnia 2015r. w Warszawie, w Sali Kinowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4.

W dniu 10 sierpnia br. limit miejsc został wyczerpany ale zachęcamy do śledzenia transmisji ze spotkania na stronie: www.polskawschodnia.gov.pl/transmisje

Program spotkania

Źródło: www.parp.gov.pl