Spotkanie informacyjne w Białymstoku: „Współpraca handlowo-gospodarcza na linii Polska-Białoruś-Ukraina”

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Białymstoku działające w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego ma przyjemność zaprosić na bezpłatne spotkanie informacyjne w zakresie wsparcia eksportu oraz inwestycji:

„Współpraca handlowo-gospodarcza na linii Polska-Białoruś-Ukraina”,

które odbędzie się w dniu 22 maja 2015r. (piątek) o godz. 1400 w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, przy ul. Antoniukowskiej 7.

Celem spotkania jest przekazanie przedsiębiorcom informacji niezbędnej do planowania, organizowania oraz realizacji eksportu i inwestycji na rynku białoruskim i ukraińskim. Jest ono adresowane do przedsiębiorców prowadzących lub planujących działalność.

W celach organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu pod numerem telefonu 85 6525645 lub e-mail: biuro@iph.bialystok.pl.