Spotkanie informacyjne w Białymstoku w temacie wsparcia eksportu na Bliski Wschód

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Białymstoku działające w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiegozaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne w zakresie wsparcia eksportu:

„Relacje gospodarcze pomiędzy Polską a Bliskim Wschodem”

które odbędzie się 22 grudnia 2014r. (poniedziałek) o godz. 1400 w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, przy ul. Antoniukowskiej 7.

Gościem specjalnym spotkania będzie Pani Bożena Czaja – Radca – Minister, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Abu Dhabi, Członek Zarządu ds. współpracy regionalnej w PAIiIZ.

Podczas spotkania poruszane będą kwestie dotyczące rozwoju kontaktów gospodarczych pomiędzy Polską, a Bliskim Wschodem. Spotkanie jest adresowane do przedsiębiorców prowadzących lub planujących działalność w zakresie eksportu w krajach Bliskiego Wschodu.

W celach organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu telefonicznie 85 6525645 lub e-mail: biuro@iph.bialystok.pl.