Spotkanie informacyjne w Białymstoku dotyczące pożyczek i poręczeń na rozwój firmy

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białymstoku zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Pożyczki i poręczenia szansą na rozwój – dostępne formy wsparcia przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich”, dotyczące możliwości pozyskania pozadotacyjnego wsparcia finansowego z Funduszy Europejskich przez przedsiębiorstwa. Spotkanie odbędzie się 7 maja 2014 r. w godz. 10.00-13.00, w Białymstoku, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Poleskiej 89, sala 318 b, III piętro.

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane aktualne możliwości pozyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich na rozwój działalności gospodarczej, zasady udzielania pożyczek i poręczeń finansowanych z Funduszy Europejskich, dostępnych dla przedsiębiorstw z sektora MSP.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedsiębiorców z województwa podlaskiego.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne są tutaj.