Spotkanie informacyjne w Białymstoku dotyczące Działania 1.2 POPW

Zapraszamy na spotkanie informacyjne Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczące Działania 1.2 POPW, które odbędzie się 15 grudnia 2016r. w Białymstoku, Hotel Silver, Mikołaja Kopernika 97. Działanie 1.2 POPW jest kompleksowym doradczym wsparciem przedsiębiorców z sektora mikro, małe i średnie w zakresie działań związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji prowadzonej działalności.

Przedmiotem wsparcia będzie doradztwo w zakresie m.in. diagnozy potencjału eksportowego i opracowania strategii wejścia na rynek zagraniczny, w tym przygotowania przedsiębiorstwa i jego oferty do sprzedaży na wybranych rynkach zagranicznych. Wsparcie dedykowane jest w szczególności dla przedsiębiorców, którzy dopiero planują rozpoczęcie sprzedaży zagranicznej.

Podczas spotkania przedsiębiorcy dowiedzą się o znaczeniu, metodach i korzyściach płynących z właściwego przygotowania się do wejścia na nowy rynek zagraniczny, a następnie o zasadach ubiegania się o dofinansowanie profesjonalnych usług doradczych w tym zakresie w ramach Działania 1.2 POPW. Spotkania poprowadzą eksperci ds. internacjonalizacji.

Rejestracja on-line

Program spotkań

  • Rejestracja: 9.30-10.00
  • Czas trwania spotkania: 10.00-12.00