Spotkanie informacyjne „Polska:Białoruś – rozwój współpracy handlowo-gospodarczej i inwestycyjnej”, Białystok, 28.11.2016r.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne w zakresie wsparcia eksportu oraz inwestycji pt. „Polska:Białoruś – rozwój współpracy handlowo-gospodarczej i inwestycyjnej”, które odbędzie się 28 listopada 2016 r.(poniedziałek) o godz. 14.00 w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, przy ul. Antoniukowskiej 7.

Spotkanie swoją obecnością uświetni Pani Alla Fedorova Konsul Generalny Republiki Białoruś w Białymstoku oraz Pan Igor Sekreta — Radca-Minister ds. handlu Ambasady Republiki Białorusi w RP.

Celem spotkania jest przekazanie przedsiębiorcom informacji niezbędnej do planowania, organizowania oraz realizacji eksportu i inwestycji na rynku białoruskim. Jest ono adresowane do przedsiębiorców prowadzących lub planujących działalność na wymienionym rynku.

Zainteresowani proszeni są o potwierdzenie udziału w spotkaniu pod nr tel. 85 652 56 45 lub e-mail: biuro@iph.bialystok.pl.


Program spotkania

13.30-14.00 Rejestracja uczestników, serwis kawowy

14.00-14.40 Otwarcie spotkania i powitanie zaproszonych gości

Prezentacja przekrojowa rynku białoruskim, (główne dane i statystyki gospodarcze. Doświadczenia w kontaktach handlowych z rynkiem białoruskim, stosowane metody płatności, ubezpieczenia eksportowe, transakcje walutowe) — Pan Witold Karczewski Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku

14.40-15.40 Perspektywy rozwoju współpracy z rynkiem białoruskim dla polskich przedsiębiorstw, możliwości wsparcia działalności eksportowej, bezpieczeństwo biznesowe współpracy, źródła informacji o rynku białoruskim, aspekty prawne zakładania i prowadzenie działalności gospodarczej na wybranym rynku, regulacje prawne, sposoby świadczenia usług, zawieranie umów Pani Alla Fedorova Konsul Generalny Republiki Białoruś w Białymstoku, Pan Igor Sekreta — Radca-Minister ds. handlu Ambasady Republiki Białorusi w RP

15.40-16.10 Sesja pytań i odpowiedzi

16.10-17.00 Praktyczne aspekty współpracy z białoruskimi partnerem – (biznesowe warunki wejścia, różnice kulturowe, zasady współpracy, perspektywiczne branże dla podlaskich przedsiębiorców) — Pan Marek Siergiej — Prezes Promotech Sp. z o.o.

17.00-17.30 Sesja pytań i odpowiedzi

17.30-18.00 Lunch oraz rozmowy kuluarowe