Spotkanie informacyjne poddziałania 1.3.2 POPW „Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP” w Białymstoku, 16.05.2016r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych dotyczących poddziałania 1.3.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia „Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP”, które odbędą się w 5 miastach Polski Wschodniej. Spotkanie w Białymstoku odbedzie się 16 maja 2016 r. w Inkubatorze Technologicznym, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, ul. Żurawia 71.

W ramach poddziałania 1.3.2 przewiduje się wsparcie konsorcjów MŚP w zakresie tworzenia i rozwoju produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji (RIS) wspólnych, dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej.

Podczas organizowanych spotkań informacyjnych potencjalni beneficjenci dowiedzą się o zasadach ubiegania się o dofinansowanie w ramach podziałania 1.3.2 POPW.

Warunkiem wzięcia udziału jest rejestracja on-line.

Źródło: www.parp.gov.pl