Spotkanie informacyjne online dotyczące rynku litewskiego - PFRR
Spotkanie informacyjne online dotyczące rynku litewskiego
Archiwum aktualności | 19.04.2023

Spotkanie informacyjne online dotyczące rynku litewskiego, 21.04.2023r.

Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zaprasza do udziału w spotkaniu przedstawicieli przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu z województwa podlaskiego, zainteresowanych rynkiem litewskim. Spotkanie odbędzie się 21 kwietnia 2023 r., w godzinach: 10:00-12:30, w formule online, na platformie ZOOM.

Agenda

 • 10:00 – Powitanie gości i wystąpienie przedstawiciela UMWP
 • 10:15 – Prelekcja na temat rynku litewskiego, cz. I
  – Dlaczego Litwa? – charakterystyka Litwy jako partnera w relacjach biznesowych (informacja o sektorach, kulturze, wydarzeniach, ekosystemie biznesowym)
 • 11:00 – Przerwa
 • 11:15 – Prelekcja na temat rynku litewskiego, cz. II
  – Sektor rolno-spożywczy, potencjał i możliwości współpracy
 • 12:00 – Pytania i odpowiedzi
 • 12:30 – Zakończenie spotkania

Prelegent

Tomaš Pozlevič – Radca ds. handlowych, Ambasada Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej

Tomaš Pozlevič ma wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa biznesowego oraz strategicznego na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Karierę rozpoczął jako główny specjalista ds. zarządzania projektami strategicznymi w Ministerstwie Gospodarki Litwy. Później piastował stanowisko koordynatora portfolio projektów oraz inwestycji w jednej z największych grup spółek na Litwie KG GROUP. Swoje doświadczenie zdobywał także w spółkach z branży FMCG oraz pasz, w których odpowiedzialny był za zarządzanie procesami logistycznymi, produkcji oraz dostaw na rynku litewskim i polskim.

Organizacja spotkania i warunki uczestnictwa

 1. Organizatorem spotkania jest Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
 2. Spotkanie odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2023 r., w godzinach: 10:00-12:30, w formule online, na platformie ZOOM.
 3. W spotkaniu może uczestniczyć przedstawiciel przedsiębiorstwa lub instytucji otoczenia biznesu z siedzibą w województwie podlaskim.
 4. Warunkiem udziału w spotkaniu jest przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: investinpodlaskie.pl.
 5. Osoby, które dokonały zgłoszenia, otrzymają e-mailowe potwierdzenie uczestnictwa.
 6. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 21 kwietnia 2023 r., do godz. 9:30.
 7. W przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniu, Organizator prosi o przesłanie mailem informacji o rezygnacji.
 8. Spotkanie jest bezpłatne.
 9. Przetwarzanie danych osobowych oraz danych osobowych w postaci wizerunku odbywa się w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze, związanym z koniecznością dokumentowania organizacji przedsięwzięcia.

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego serdecznie zaprasza zainteresowanych na spotkanie informacyjne online dotyczące rynku litewskiego.

Kontakt

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców organizowane jest w ramach projektu Promocja gospodarcza województwa podlaskiego pn. Podlaskie. Naturalna droga rozwoju współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie: 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Zobacz pozostałe artykuły

Zapisz się do newslettera