Spotkanie informacyjne „Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie współpracy międzynarodowej i rozwoju na rynkach zagranicznych”, Mońki, 15.02.2019r.

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego oraz Starostwo Powiatowe w Mońkach zapraszają przedsiębiorców na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania wsparcia w zakresie współpracy międzynarodowej oraz rozwoju na rynkach zagranicznych oferowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego (pozyskiwanie partnerów zagranicznych, udział w misjach, targach, usługi doradcze, dotacje, pożyczki, poręczenia, inwestycje kapitałowe). Spotkanie odbędzie się 15 lutego 2019 r. w godz. 10.30-13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach, ul. Słowackiego 5A.

Podczas spotkania zostaną również przedstawione działania opracowane wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach projektu SUPER – Supporting eco-innovation toward international markets mające na celu usprawnienie systemu wsparcia na rzecz przedsiębiorstw w zakresie ekoinnowacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (Action Plan).

 Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia przyjmowane są pocztą elektroniczną (e-mail) i drogą telefoniczną do 12 lutego 2019 r.:

Program spotkania

  • 10.30 – 11.00 – rejestracja uczestników i powitalna kawa
  • 11.00 – 13.00 – przedstawienie możliwości wsparcia oferowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego:
    • Projekt SUPER – Supporting eco-innovation toward international markets; prezentacja opracowanego w ramach projektu Action Planu
    • Dział Projektów – pozyskiwanie partnerów zagranicznych, udział w misjach, targach, usługi doradcze, dotacje (Enterprise Europe Network, KAM2EastPoland, FFWD, GoSmart BSR, Internacjonalizacja)
    • Fundusz Pożyczkowy, Podlaski Fundusz Poręczeniowy, Podlaski Funduszu Kapitałowy
  • 13.00 – lunch

Spotkanie współfinansowane w ramach projektu SUPER “Supporting ecoinnovations towards international markets” w ramach Programu Interreg Europe.