Spotkanie informacyjne dotyczące rynku bułgarskiego w Białymstoku

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne w zakresie wsparcia eksportu oraz inwestycji pt. „Znaczenie rynku bułgarskiego dla wymiany gospodarczej Europy Środkowo-Wschodniej”, które odbędzie się 21 listopada 2016r.(poniedziałek) o godz. 11.00 w siedzibie Izby Przemysłowo—Handlowej w Białymstoku, przy ul. Antoniukowskiej 7.

Spotkanie swoja obecnością uświetni Jego Ekscelencja Emil Yalnazov – Ambasador Republiki Bułgarii w Polsce. Celem spotkania jest przekazanie przedsiębiorcom informacji niezbędnej do planowania, organizowania oraz realizacji eksportu i inwestycji na rynku bułgarskim. Jest ono adresowane do przedsiębiorców prowadzących lub planujących działalność na wymienionym rynku.

Zainteresowani proszeni są o potwierdzenie udziału w spotkaniu pod nr tel. 85 652 56 45 lub e-mail: biuro@iph.bialystok.pl.

Program spotkania

11.00-11.30 Rejestracja uczestników, serwis kawowy

11.30-11.40 Otwarcie spotkania i powitanie zaproszonych gości — Witold Karczewski, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku

11.40-12.10 Perspektywy rozwoju współpracy z rynkiem bułgarskim dla polskich przedsiębiorstw — Jego Ekscelencja Emil Yalnazov Ambasador Republiki Bułgarii w Polsce

12.10-12.50 Bułgaria — dobry partner do gospodarczej współpracy – Aspekty prawne — zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej na wybranym rynku, regulacje prawne, sposoby świadczenia usług, zawieranie umów, negocjacje, bezpieczeństwo biznesowe współpracy-Yordana Draganchev Radca Handlowy Ambasady Republiki Bułgarii w Polsce

12.50-13.20 Sesja pytań i odpowiedzi

13.20-14.00 Prezentacja przekrojowa rynku bułgarskiego, (źródła informacji o rynku bułgarskim, główne dane i statystyki gospodarcze, doświadczenia w kontaktach handlowych z rynkiem bułgarskim, stosowane metody płatności, ubezpieczenia eksportowe, transakcje walutowe, możliwości wsparcia działalności eksportowej) — Vladislava Angelov Prezes Polsko-Bułgarskiej Izby Handlowej

14.00-14.40 Praktyczne aspekty współpracy z bułgarskimi partnerem – (biznesowe warunki wejścia, różnice kulturowe, zasady współpracy, perspektywiczne branże dla podlaskich przedsiębiorców) — Natallia Stsepanstova Prezes Zarządu Genata European Goods Sp. z o.o. Sp.k

14.40-15.10 Sesja pytań i odpowiedzi

15.10-16.00 Lunch oraz rozmowy kuluarowe