Spotkanie grupy interesariuszy projektu Green Industrial Areas
Spotkanie grupy interesariuszy projektu Green Industrial Areas
Green Industrial Areas | 06.06.2024

Spotkanie grupy interesariuszy projektu Green Industrial Areas, 12.06.2024, Białystok

Projekt Green Industrial Areas ma na celu opracowanie i wprowadzenie standardu  w postaci systemu certyfikacji obszarów przemysłowych jako ośrodków promujących szerokie wykorzystanie innowacji w zakresie energii odnawialnej i zmniejszających emisję CO2. Jako partner z Polski współpracujemy z Suwalską Specjalną Sterfą Ekonomiczną, która wspiera działania projektu oraz akcji pilotażowej.

Podczas spotkania online w dniu 12 czerwca 2024 r. przedstawimy Państwu założenia systemu certyfikacji zielonych obszarów przemysłowych, kryteria oceny oraz sam proces certyfikowania. Zależy nam  na zaangażowaniu partnerów otoczenia SSSE w process.

Program spotkania

  • 10.00-10.10 – project Green Industrial Areas, Kamil Pendowski, Dyrektor Działu Współpracy Międzynarodowej, PFRR
  • 10.10-10.30 – System certyfikacji zielonych obszarów przemysłowych – pilotaż projektu Green Industrial Areas, Magdalena Maksimowicz, Menadżer projektu, PFRR
  • 10.30-10.40 – Strefy przemysłowe biorące udział w pilotażu (Finlandia, Dania, Niemcy, Estonia), Karolina Oblacewicz, Project specialist, PFRR
  • 10.40-11.00 – Dyskusja

Rejestracja

Zapraszamy do udziału poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na dole strony.

Link do spotkania zostanie przesłany zarejestrowanym uczestnikom.  

Kontakt

Karolina Oblacewicz
E: oblacewicz@pfrr.pl
T: +48 602 291 177

Green Industrial Areas “Co-elaboration of a transnational certification standard and of a tool-box to promote energy transition in green industrial areas” to inicjatywa realizowana w partnerstwie Polski, Litwy, Łotwy, Finlandii, Szwecji, Danii I Niemiec w ramach Interreg BSR.

Green Industrial Areas Logo

Formularz rejestracyjny

Zobacz pozostałe artykuły