Spotkania Kooperacyjne w ramach misji gospodarczej do Grecji

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w Spotkaniach Kooperacyjnych organizowanych w dniu 12 marca 2013 r. w Atenach, w Grecji. Spotkania kooperacyjne odbywają się pod patronatem wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Antonio Tajani.

Celem Spotkań Kooperacyjnych jest nawiązanie współpracy i partnerstwa biznesowego pomiędzy greckimi i europejskimi firmami w branżach, które są szczególnie ważne dla wzrostu gospodarczego Grecji. Są to następujące sektory:

  • żywność ekologiczna / przetwarzanie żywności
  • budownictwo / materiały budowlane
  • energia
  • informatyka i komunikacja
  • farmacja
  • turystyka

Profile ponad 150 greckich firm chcących nawiązać współpracę są już dostępne na stronie: www.b2match.eu/AthensB2B

Równolegle do Spotkań Kooperacyjnych przewidziano spotkania klastrów. Działanie to jest inicjowane przez Dyrekcję Generalną ds. Przedsiębiorstw i ma na celu wspieranie współpracy pomiędzy greckimi firmami i europejskimi inicjatywami klastrowymi. Pozwoli to na nawiązanie kontaktów z greckimi przedsiębiorstwami funkcjonującymi w ramach następujących obszarów tematycznych:

  • zielona energia i wydajność zasobów,
  • mobilne aplikacje,
  • mikroelektronika,
  • biotechnologia.

Przedstawiciele klastrów również mogą uczestniczyć w Spotkaniach Kooperacyjnych.

Spotkania Kooperacyjne zostaną poprzedzone konferencją w dniu 11 marca 2013 r. z udziałem Premiera Grecji Antonisa Samarasa oraz innych ministrów Grecji.

Rejestracja odbywa się on-line poprzez stronę internetową: www.b2match.eu/AthensB2B

Termin rejestracji upływa 19 lutego 2013 r.

W przypadku zainteresowania udziałem w Spotkaniach Kooperacyjnych, prosimy o kontakt:

Dorota Isajuk
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
ul. Starobojarska 15
15-073 Białystok
tel: 85 740 86 83
fax: 85 740 86 85
e-mail: isajuk@pfrr.pl