Spotkania kooperacyjne RENEXPO Poland, Warszawa, 19-20.10.2016r.

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w 6-tych Spotkaniach Kooperacyjnych organizowanych w dniach 19-20 października 2016 r. w Warszawie. Spotkania odbędą się w trakcie Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO® Poland.

TARGI RENEXPO®POLAND 2016 – TEMATYKA

Odnawialna i zdecentralizowana
produkcja energii

Usługi

 • Bioenergia
 • Biomasa
 • Biogaz
 • Biopaliwa
 • Technika solarna
 • Fotowoltaika
 • Energia słoneczna
 • Energia solarna chłodzenie
 • Energia wodna
 • Pompy ciepła
 • Energia geotermiczna
 • Kogeneracja
 • Energia wiatrowa
 • Contracting
 • Zarządzanie energią
 • Energy services
 • Finansowanie/ wspieranie
 • Energy consulting
 • Praca i edukacja
 • Testy certyfikacje
 • Spotkania kooperacyjne
 • Marketing & PR
 • Wiedza & edukacja
 • Project management
 • Dostawca energii
 • Polityka energetyczna

Innowacyjne i efektywne wykorzystanie energii

Inteligentna Dystrybucja Energii & 
Energooszczędne Sieci

 • Inteligentne i energooszczędne budynki
 • Dom pasywny
 • Dom dodatnioenergetyczny
 • Dom aktywny
 • Innowacyjne technologie oświetleniowe
 • Efektywność energetyczna
 • Mobilność alternatywna
 • Magazynowanie energii
 • Inteligentne sieci
 • Smart metering
 • Wirtualne elektrownie
 • Akumulatory

Spotkania Kooperacyjne RENEXPO 2016 przeznaczone są dla przedsiębiorców i instytucji chcących w łatwy i szybki sposób nawiązać współpracę z partnerami z szeroko rozumianej branży energetycznej, w szczególności związanej z energią odnawialną i energooszczędnym budownictwem. Pomimo że rozmowy są krótkie – trwają 30 minut – dają szansę na przedstawienie profilu działalności firmy oraz zapoznanie się z ofertą potencjalnego partnera. Co najważniejsze, możliwe jest wcześniejsze umówienie spotkań, a dzięki temu właściwe przygotowanie się do poszczególnych rozmów.

Udział w spotkaniach kooperacyjnych — 4 kroki do sukcesu

 1. Rejestracja profilu kooperacyjnego na stronie www.b2match.eu/renexpo-pl-2016
 2. Wybór partnerów do spotkań biznesowych.
 3. Akceptacja lub odrzucenie zaproszeń do spotkań.
 4. Udział w giełdzie kooperacyjnej RENEXPO 2016.

Korzyści z udziału w spotkaniach kooperacyjnych:

 • możliwość spotkania potencjalnych partnerów do współpracy,
 • zapoznanie się z nowymi trendami i technologiami w branży,
 • znalezienie nowych rozwiązań dla swoich pomysłów i projektów,
 • wymiana informacji na poziomie międzynarodowym,
 • znalezienie partnerów do wspólnych projektów.

Rejestracja na spotkania odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.b2match.eu/renexpo-pl-2016.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji udziela:

Magdalena Borys
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
ul. Spółdzielcza 8
15-441 Białystok
tel: +48 85 653 72 12
e-mail: borys@pfrr.pl