Spotkania kooperacyjne RENEXPO POLAND 2014, 23-24 września 2014,Warszawa

Informujemy, że termin rejestracji na Spotkania Kooperacyjne organizowanych w dniach 23-24 września 2014 r. w Warszawie został przedłużony do 17 września 2014r.

Spotkania kooperacyjne odbywają się przy targach energii odnawialnej RENEXPO 2014 i organizowane są przez Ośrodek Enterprise Europe Networkdziałający przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.

DO KOGO SKIEROWANE SĄ SPOTKANIA KOOPERACYJNE:

Spotkania kooperacyjne przeznaczone są dla zainteresowanych nawiązaniem współpracy z partnerami z szeroko rozumianej branży energetycznej, w szczególności związanej z energią odnawialną i energooszczędnym budownictwem. W spotkaniach mogą wziąć udział firmy, uczelnie, instytuty i inne organizacje.

Główne sektory:

Odnawialna i zdecentralizowana
produkcja energii

Usługi

 • Bioenergia
  • Biomasa
  • Biogaz
  • Biopaliwa
 • Technika solarna
  • Fotowoltaika
  • Energia słoneczna
  • Energia solarna chłodzenie
 • Energia wodna
 • Pompy ciepła
 • Energia geotermalna
 • Kogeneracja
 • Energia wiatrowa
 • Zarządzanie energią
 • Energy services
 • Finansowanie/ wspieranie
 • Energy consulting
 • Praca i edukacja
 • Testy certyfikacje
 • Wiedza & edukacja
 • Dostawca energii
 • Polityka energetyczna

Innowacyjne i efektywne wykorzystanie energii

Inteligentna Dystrybucja Energii &
Energooszczędne Sieci

 • Inteligentne i energooszczędne budynki
  • Dom pasywny
  • Dom dodatnioenergetyczny
  • Dom aktywny
  • Innowacyjne technologie oświetleniowe
 • Efektywne procesy energetyczne
 • Mobilność alternatywna;
 • Inteligentne sieci
 • Smart metering
 • Wirtualne elektrownie
 • Akumulatory

Ważne daty:

17 września

Rejestracja firm i profili do współpracy.

08-18 września

Na podstawie umieszczonych opisów zarejestrowane firmy dobierają partnerów do bezpośrednich rozmów.

23 września

Spotkania kooperacyjne (12:00 – 16:30)

24 września

Spotkania kooperacyjne (09:00 – 14:00)

KOSZTY

Udział w spotkaniach kooperacyjnych jest bezpłatny.

Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty noclegu i dojazdu.

DODATKOWE INFORMACJE

www.renexpo-warsaw.com

Więcej informacji oraz REJESTRACJA na stronie: https://www.b2match.eu/renexpo-pl-2014

KONTAKT

W przypadku zainteresowania udziałem w Spotkaniach kooperacyjnych, prosimy o kontakt:

Anna Wrzesińska
Tel: +48 85 653 72 12
e-mail: wrzesinska@pfrr.pl

Agnieszka Pałusewicz-Sarosiek
Tel: +48 85 653 72 12
e-mail: palusewicz@pfrr.pl

Magdalena Maksimowicz 
Tel: +48 85 653 72 13
e-mail: maksimowicz@pfrr.pl