Spotkania kooperacyjne RENEXPO POLAND 2013, 16-17.10.2013r.,Warszawa

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w Spotkaniach Kooperacyjnych organizowanych w dniach 16-17 października 2013 r. w Warszawie, które odbędą się podczas targów energii odnawialnej RENEXPO 2013.

DO KOGO SKIEROWANE SĄ SPOTKANIA KOOPERACYJNE:

Spotkania kooperacyjne przeznaczone są dla zainteresowanych nawiązaniem współpracy z partnerami z szeroko rozumianej branży energetycznej, w szczególności związanej z energią odnawialną i energooszczędnym budownictwem. W spotkaniach mogą wziąć udział firmy, uczelnie, instytuty i inne organizacje.

Główne sektory:

Odnawialna i zdecentralizowana
produkcja energii

Usługi

 • Bioenergia
  • Biomasa
  • Biogaz
  • Biopaliwa
 • Technika solarna
  • Fotowoltaika
  • Energia słoneczna
  • Energia solarna chłodzenie
 • Energia wodna
 • Pompy ciepła
 • Energia geotermalna
 • Kogeneracja
 • Energia wiatrowa
 • Zarządzanie energią
 • Energy services
 • Finansowanie/ wspieranie
 • Energy consulting
 • Praca i edukacja
 • Testy certyfikacje
 • Wiedza & edukacja
 • Dostawca energii
 • Polityka energetyczna

Innowacyjne i efektywne wykorzystanie energii

Inteligentna Dystrybucja Energii &
Energooszczędne Sieci

 • Inteligentne i energooszczędne budynki
  • Dom pasywny
  • Dom dodatnioenergetyczny
  • Dom aktywny
  • Innowacyjne technologie oświetleniowe
 • Efektywne procesy energetyczne
 • Mobilność alternatywna
 • Inteligentne sieci
 • Smart metering
 • Wirtualne elektrownie
 • Akumulatory

WAŻNE DATY

 • 7 października – Zamknięcie rejestracji firm i profili do współpracy.
 • 1-11 października – Na podstawie umieszczonych opisów zarejestrowane firmy dobierają partnerów do bezpośrednich rozmów handlowych.
 • 16 października – Spotkania kooperacyjne (12:00 – 16:30)
 • 17 października – Spotkania kooperacyjne (09:00 – 14:00)

KOSZTY

Udział w spotkaniach kooperacyjnych jest bezpłatny.

Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty noclegu i dojazdu.

REJESTRACJA ONLINE

www.b2match.eu/renexpo2013

DODATKOWE INFORMACJE

Więcej informacji w ulotce (344kB) oraz na stronie: http://www.b2match.eu/renexpo2013/

Szczegółwe informacje na temat Targów RENEXPO 2013 – www.renexpo-warsaw.com

KONTAKT

W przypadku zainteresowania udziałem w Spotkaniach kooperacyjnych, prosimy o kontakt:

ORGANIZATORZY