Spotkania kooperacyjne przedsiębiorców – możliwość nawiązania współpracy gospodarczej z Armenią

5 marca 2014 roku odbyły się w Armenii spotkania kooperacyjne, których celem jest pomoc europejskim firmom w nawiązaniu współpracy gospodarczej z armeńskimi przedsiębiorcami. Spotkania kooperacyjne są organizowane w ramach Konferencji Inwestycje w Armenii, zorganizowanej w ramach projektu „East Invest”.

Głównym celem spotkań jest wspieranie współpracy małych i średnich przedsiębiorstw europejskich z firmami armeńskimi oraz promocja europejskiej gospodarki w docelowych branżach poprzez uczestnictwo w spotkaniach biznesowych z lokalnymi firmami armeńskimi.

Udział spotkaniach kooperacyjnych jest bezpłatny dla wszystkich klientów ośrodków sieci Enterprise Europe Network.

Spotkania kooperacyjne są przeznaczone w szczególności do następujących branż:

  • Branża Rolno – Spożywcza
  • Alternatywne źródła energii
  • Przemysł i usługi ICT
  • Zrównoważone budownictwo
  • Branża Odzieżowa
  • Turystyka i dziedzictwo kulturowe
  • Transport i Logistyka.

Uczestnictwo w spotkaniach kooperacyjnych pozwoli uczestnikom na spotkanie najbardziej obiecujących partnerów biznesowych z Armenii podczas udziału w zaplanowanych wcześniej spotkaniach.

Osoby zainteresowane tego typu spotkaniami w przyszłości prosimy o kontakt:

Źródło: http://een.ec.europa.eu

Opracowała:

Alicja Orzechowska
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Enterprise Europe Network
BISNEP Białystok
ul. Ks. I. Wierobieja 30 lok. 18
17-200 Hajnówka
tel: + 48 85 682 51 87
e-mail: 
orzechowska@pfrr.pl