Spotkania kooperacyjne podczas targów POLAGRA FOOD, 30.09.2014r., Poznań

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w dniu 30 września 2014 r. w Spotkaniach Kooperacyjnych organizowanych podczas targów POLAGRA FOOD w Poznaniu.

DO KOGO SKIEROWANE SĄ SPOTKANIA KOOPERACYJNE?

Giełda Kooperacyjna przeznaczona jest dla przedsiębiorców chcących nawiązać współpracę z firmami zagranicznymi reprezentującymi sektor spożywczy.

Giełda Kooperacyjna skierowana jest w szczególności do firm z następujących branż:

 • żywność i napoje
 • hotelarstwo, gastronomia, catering
 • technologie przetwórstwa
 • opakowania, wyposażenia sklepów
 • transport

NA CZYM POLEGAJĄ SPOTKANIA KOOPERACYJNE?

 • do 8 września 2014– firmy polskie w formularzu rejestracyjnym (dostępnym on-line na stronie internetowej www.b2match.eu/b2b-food2014 ) określają profil swojej działalności oraz rodzaj współpracy, którą chcieliby nawiązać
 • informacja o firmie polskiej umieszczona zostanie na stronie internetowej Spotkań Kooperacyjnych (znajduje się tam lista wszystkich dotychczas zarejestrowanych firm) — www.b2match.eu/b2b-food2014
 • od 1 do 14 września 2014– na podstawie umieszczonych opisów zarejestrowane firmy dobierają partnerów do bezpośrednich rozmów handlowych
 • 30 września 2014r. (09.30 — 17.30) – odbywają się serie uprzednio zaaranżowanych spotkań pomiędzy dobranymi w pary firmami

KOSZTY

Udział w Spotkaniach Kooperacyjnych jest bezpłatny. Uczestnik ma zapewnione:

 • 1-dniowy bilet wstepu na targi POLAGRA FOOD dla jednej osoby z firmy (dotyczy też targów POLAGRA TECH, TAROPAK i POLAGRA GASTRO)
 • wpis do katalogu giełdy (tylko dla uczestników zarejestrowanych przed 10 września 2014)
 • indywidualny harmonogram spotkań
 • organizację spotkań biznesowych podczas Giełdy Kooperacyjnej
 • promocję w katalogu on-line
 • dostęp do wszystkich zarejestrowanych w katalogu firm
 • przerwy kawowe i lekki lunch
 • wsparcie pracowników Enterprise Europe Network przed, w trakcie i po giełdzie

REJESTRACJA

Rejestracja odbywa się on-line na stronie internetowej Spotkań Kooperacyjnych:

www.b2match.eu/b2b-food2014

Termin rejestracji upływa 8 września 2014 r.

KONTAKT:

Dorota Isajuk
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
ul. Spółdzielcza 8
15-441 Białystok
tel: 85 653 72 04
fax: 85 742 00 44
e-mail: isajuk@pfrr.pl