Spotkania kooperacyjne podczas targów POLAGRA FOOD, 24-25.09.2013r., Poznań

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w Spotkaniach Kooperacyjnych organizowanych podczas targów POLAGRA FOOD w dniach 24-25 września 2013 r. w Poznaniu.

DO KOGO SKIEROWANE SĄ SPOTKANIA KOOPERACYJNE?

Giełda Kooperacyjna przeznaczona jest dla przedsiębiorców chcących nawiązać współpracę z firmami zagranicznymi reprezentującymi sektor spożywczy, a w szczególności do firm z następujących branż: wyroby spożywcze i napoje

 • hotelarstwo, gastronomia, catering
 • technologia przetwarzania żywności
 • opakowania, wyposażenia sklepów
 • logistyka

NA CZYM POLEGAJĄ SPOTKANIA KOOPERACYJNE?

 • do 6 września 2013– firmy polskie w formularzu rejestracyjnym (dostępnym on-line na stronie internetowej www.b2match.eu/b2b-food2013) określają profil swojej działalności oraz rodzaj współpracy, którą chcieliby nawiązać
 • informacja o firmie polskiej umieszczona zostanie na stronie internetowej Spotkań Kooperacyjnych (znajduje się tam lista wszystkich dotychczas zarejestrowanych firm) – www.b2match.eu/b2b-food2013
 • od 1 do 13 września 2013– na podstawie umieszczonych opisów zarejestrowane firmy dobierają partnerów do bezpośrednich rozmów handlowych
 • 24-25 września 2013r. (10.00-16.00) – odbywają się serie uprzednio zaaranżowanych spotkań pomiędzy dobranymi w pary firmami

KOSZTY

Rejestracja na Spotkania Kooperacyjne jest bezpłatna . Uczestnik ma zapewnione:

 • opłata za wstęp na targi POLAGRA FOOD dla 1 osoby z firmy, ważny w dniu odbywania się rozmów kooperacyjnych
 • organizację spotkań biznesowych podczas Giełdy Kooperacyjnej
 • promocję w katalogu on-line
 • dostęp do wszystkich zarejestrowanych w katalogu firm
 • przerwy kawowe i poczęstunek podczas Giełdy Kooperacyjnej

REJESTRACJA

Rejestracja odbywa się on-line na stronie internetowej Spotkań Kooperacyjnych:

http://www.b2match.eu/b2b-food2013

Termin rejestracji upływa 6 września 2013 r.

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

Spotkania Kooperacyjne odbywać się będą w ramach targów POLAGRA FOOD. Informacje na temat targów znajdują się na stronie internetowej: http://www.polagra-food.pl/pl/

KONTAKT

Dorota Isajuk, Wioletta Zajkowska
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
ul. Starobojarska 15
15-073 Białystok
tel: 85 740 86 83
fax: 85 740 86 85
e-mail: isajuk@pfrr.pl