Spotkania kooperacyjne podczas Baltic Business Arena, 29-30.05.2013r., Ryga, Łotwa

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w Spotkaniach Kooperacyjnych „Baltic Business Arena”, które organizowane są w dniach 29-30 maja 2013 r. w Rydze, na Łotwie.

DO KOGO SKIEROWANE SĄ SPOTKANIA KOOPERACYJNE?

Giełda Kooperacyjna przeznaczona jest dla przedsiębiorców chcących nawiązać współpracę z firmami z krajów regionu Morza Bałtyckiego– Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Szwecji, Danii, Norwegii, Niemiec, Polski i Rosji.

Giełda Kooperacyjna skierowana jest w szczególności do firm z następujących branż:

 • energia, energia odnawialna(energia wodna, wiatrowa, bioinżynieria, biopaliwa, biogazownie, technologia solarna, usługi konsultingowe, badania i rozwój)
 • clean-tech(zarządzanie odpadami, recycling, pompy ciepła, ogrzewanie, technologie schładzania, kontrola zanieczyszczenia środowiska, ochrona wody i ścieków, usługi konsultingowe, badania i rozwój)
 • konstrukcje przełączeniowe(materiały konstrukcyjne, techniki budowlane, domy pasywne, planowanie urabnistyczne, efektywność energetyczna, projektowanie, usługi konsultingowe, badania i rozwój)
 • zdrowie(technologie medyczne, biotechnologie, ochrona zdrowia, usługi konsultingowe, badania i rozwój)
 • ICT, informatyka
 • architektura, projektowanie wnętrz, media, muzyka, doradztwo, badania i rozwój
 • spożywcza

NA CZYM POLEGAJĄ SPOTKANIA KOOPERACYJNE?

 • do 22 maja 2013– firmy polskie w formularzu rejestracyjnym (dostępnym on-line) określają profil swojej działalności oraz rodzaj współpracy, którą chcieliby nawiązać
 • informacja o firmie polskiej umieszczona zostanie na stronie internetowej Spotkań Kooperacyjnych (znajduje się tam lista wszystkich dotychczas zarejestrowanych firm) — www.b2match.eu/balticbusiness2013
 • do 22 maja 2013– na podstawie umieszczonych opisów zarejestrowane firmy dobierają partnerów do bezpośrednich rozmów handlowych
 • 24 maja 2013— każda z zarejestrowanych firm otrzymuje indywidualny harmonogram spotkań
 • 29-30 maja 2013r., odbywają się serie uprzednio zaaranżowanych spotkań pomiędzy dobranymi w pary firmami

KOSZTY

Udział w Spotkaniach Kooperacyjnych jest bezpłatny. W ramach udziału uczestnik ma zapewnione:

 • organizację spotkań biznesowych podczas dwóch dni Giełdy Kooperacyjnej
 • promocję w katalogu on-line
 • dostęp do wszystkich zarejestrowanych w katalogu firm
 • udział w warsztatach i seminariach organizowanych podczas Baltic Business Arena
 • dostęp do konsultacji z ekspertami w zakresie kwestii prawnych i przedsiębiorczości podczas Baltic Business Arena
 • lunch w dniach 29 i 30 maja 2013
 • przerwy kawowe i poczęstunki podczas Giełdy Kooperacyjnej
 • udział w uroczystej kolacji (gala dinner) w dniu 29 maja 2013

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania kosztów noclegu w Rydze (hotel) lub/i kosztów podróży do wysokości 250 Euro.

O uzyskaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłaszania się i rejestracji on-line. Dofinansowanie (250 Euro na firmę) może uzyskać ograniczona liczba firm z Polski.

Przy minimum 10 firmach, organizatorzy zapewniają uczestnikom transport (autokar) na Spotkania Kooperacyjne i z powrotem (trasa Białystok – Ryga – Białystok).

Organizatorzy nie pokrywają kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników Giełdy Kooperacyjnej.

REJESTRACJA

Rejestracja odbywa się on-line na stronie internetowej Spotkań Kooperacyjnych: 
www.b2match.eu/balticbusiness2013
 lub na formularzu (146kB).

Wypełniony formularz proszę przesłać e-mailem na adres isajuk@pfrr.pl.

Termin nadsyłania formularzy upływa 22 maja 2013 r.

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

Spotkania Kooperacyjne odbywać się będą w ramach 15 Forum Rozwoju Krajów Bałtyckich organizowanego w dniach 29-30 maja 2013 r. w Rydze, na Łotwie. Więcej informacji nt. Forum znajduje się na stronie: www.bsr2013.eu

KONTAKT

Dorota Isajuk
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
ul. Starobojarska 15
15-073 Białystok
tel: 85 740 86 83
fax: 85 740 86 85
e-mail: isajuk@pfrr.pl