Spotkania Kooperacyjne: Horyzont 2020 Badania, Rozwój i Innowacje, 11.06.2015r., Ostrawa (Czechy)

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego wraz z partnerami z Czech, Słowacji, Węgier i Niemiec, serdecznie zapraszają w dniu 11 czerwca 2015r. do udziału w Spotkaniach Kooperacyjnych adresowanych do szerokiego grona przedsiębiorstw, uczelni oraz jednostek naukowo-badawczych. W trakcie spotkań uczestnicy mogą podzielić się swoimi pomysłami na projekty oraz znaleźć potencjalnych partnerów do aplikowania o środki w ramach programu Horyzontu 2020.

Wydarzeniem towarzyszącym Giełdzie Kooperacyjnej będzie seminarium, w trakcie którego zostaną przedstawione możliwości wsparcia projektów unijnych oraz przykłady tzw. „dobrych praktyk”. Zostaną również zorganizowane wizyty studyjne do ośrodków badawczo-rozwojowych takich jak m.in.: Narodowe Centrum Komputerowe, Centrum Nanotechnologii, Centrum Badań Energii, Instytut Technologii Środowiskowych, Departament Robotyki.

Branże / obszary tematyczne:

 • zaawansowana produkcja i procesy
 • zaawansowane materiały
 • biotechnologia
 • efektywność energetyczna budynków
 • badania klimatu, środowiska, efektywne zasoby oraz naturalne materiały
 • fabryki przyszłości
 • Europa w zmieniającym się świecie
 • bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo
 • badania wód morskich i śródlądowych i biogospodarka
 • zdrowie, zmiany demograficzne, dobrobyt
 • ICT
 • druk 3d
 • tekstylia
 • nanotechnologie
 • bezpieczna, czysta oraz ekologiczna energia
 • inteligentny, ekologiczny oraz zintegrowany transport
 • samochody ekologiczne i e-mobilność
 • przestrzeń kosmiczna

Ważne terminy:

 • rejestracja on-line firmy na stronie wraz z opracowaniem profilu – do 15 maja 2015 r.
 • wybór firm do rozmów – do 01 czerwca 2015 r.
 • Giełda Kooperacyjna – 11 czerwca 2015 r. (12:00 – 18:00)

Miejsce odbywania się Giełdy Kooperacyjnej:

VSB – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie, Nowa Aula
ul. 17. listopadu 15
708 33 Ostrava-Poruba
GPS – 49°49’50.43″N, 18°9’46.835″E

Udział w spotkaniach kooperacyjnych jest bezpłatny.

Językiem spotkań kooperacyjnych będzie język angielski.

W spotkaniach Kooperacyjnych w 2014 roku uczestniczyło 169 przedstawicieli firm, uczelni oraz instytutów badawczych z 17 krajów: Austrii, Czech, Estonii, Francji, Niemiec, Węgier, Izraela, Włoch, Łotwy, Litwy, Polski, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii. Uczestnicy odbyli 317 międzynarodowych spotkań.

Podsumowanie oraz ocena Spotkań Kooperacyjnych z 2014 roku: (last year´s event)

Video ze spotkań kooperacyjnych z 2014 roku: (short video)

Dodatkowe informacje:

Dorota Isajuk 
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
tel. +48 85 653 72 04
e-mail: isajuk@pfrr.pl