Spotkania kooperacyjne firm branży spożywczej RIGA FOOD 2013, 05.09.2013r., Ryga, Łotwa

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Spotkaniach Kooperacyjnych RIGA FOOD 2013, które organizowane są 5 września 2013 r. w Rydze, na Łotwie.

DO KOGO SKIEROWANE SĄ SPOTKANIA KOOPERACYJNE?

Giełda Kooperacyjna przeznaczona jest dla przedsiębiorców z branży spożywczej chcących nawiązać współpracę z firmami zagranicznymi.

NA CZYM POLEGAJĄ SPOTKANIA KOOPERACYJNE?

  • do 20 sierpnia 2013 – firmy polskie w formularzu rejestracyjnym (dostępnym on-line) określają profil swojej działalności oraz rodzaj współpracy, którą chcieliby nawiązać; informacja o firmie polskiej umieszczona zostaje na stronie internetowej Spotkań Kooperacyjnych (znajduje się tam lista wszystkich dotychczas zarejestrowanych firm) – http://www.b2match.eu/rigafood2013/pages/home
  • do 30 sierpnia 2013 – na podstawie umieszczonych opisów zarejestrowane firmy dobierają partnerów do bezpośrednich rozmów handlowych
  • 02 września 2013 – każda z zarejestrowanych firm otrzymuje indywidualny harmonogram spotkań
  • 05 września 2013r. – odbywają się serie uprzednio zaaranżowanych spotkań pomiędzy dobranymi w pary firmami (w godz. 11.00 – 16.00)

KOSZTY

Udział w Spotkaniach Kooperacyjnych jest bezpłatny. Uczestnik ponosi jedynie koszty zakupu biletu wejściowego na targi.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów zakwaterowania, transportu oraz wyżywienia uczestników Giełdy Kooperacyjnej.

REJESTRACJA

Rejestracja odbywa się on-line na stronie internetowej Spotkań Kooperacyjnych, lub na formularzu (169kB), który należy przesłać e-mailem na adres isajuk@pfrr.pl.

Termin nadsyłania formularzy upływa 20 sierpnia 2013 r.

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

Giełda Kooperacyjna odbywać się będzie w ramach Międzynarodowych Targów skierowanych do branży spożywczej RIGA FOOD 2013.

Firmy uczestniczące w Giełdzie Kooperacyjnej będą miały możliwość wejścia na targi i zapoznania się z ofertą wystawców.

KONTAKT

Dorota Isajuk
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
ul. Starobojarska 15
15-073 Białystok
tel: 85 740 86 83
fax: 85 740 86 85
e-mail: isajuk@pfrr.pl