Spotkania kooperacyjne branży ochrony zdrowia „Silver Economy B2B Meetings”, 20-21.05.2014r., Paryż, Francja

W dniach 20-21 maja 2014r. w Paryżu, odbędą się spotkania kooperacyjne Silver Economy B2B Meetings, organizowane przez Ośrodek Enterprise Europe Network w Paryżu we współpracy z Silver Valley w ramach targów The Health and Independence Trade Shows. Spotkania kooperacyjne skierowane są do firm, uczelni, instytutów badawczych i innych organizacji z sektora ochrony zdrowia zainteresowanych nawiązaniem współpracy z partnerami handlowymi, technologicznymi i badawczymi.

Na czym polegają spotkania kooperacyjne?

 • Uczestnicy w formularzu rejestracyjnym on-line określają profil swojej działalności oraz rodzaj współpracy, który chcieliby nawiązać,
 • Dane zarejestrowanych firm na bieżąco umieszczane są w katalogu on-line na stronie giełdy (każdego dnia w katalogu pojawiają się nowe firmy!),
 • Z katalogu on-line zarejestrowani uczestnicy dokonują wyboru firm, z którymi chcieliby spotkać się podczas giełdy,
 • W dniach 20-21 maja br., przy ponumerowanych stolikach, odbywają się serie uprzednio zaaranżowanych 30-minutowych spotkań pomiędzy dobranymi w pary firmami.

Spotkania kooperacyjne to doskonała okazja do:

 • pozyskania nowych zleceń,
 • zapoznania się z nowymi produktami i technologiami,
 • promocji firmy na rynkach zagranicznych,
 • nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami do dalszej współpracy.

Główne tematy:

 • Assisted Living,
 • eZdrowie,
 • Telemedycyna,
 • Wyposażenie szpitalne,
 • Produkty/usługi skierowane do osób starszych.

Terminy:

 • Do 14 maja 2014r. rejestracja profili kooperacyjnych,
 • Do 14 maja 2014r. wybór partnerów do spotkań,
 • 20-21 maja 2014r. spotkania kooperacyjne.

Aby wziąć udział w spotkaniach kooperacyjnych należy zarejestrować się na stronie:

http://www.b2match.eu/salons-sante2014

Koszty: opłata za udział w spotkaniach kooperacyjnych wynosi 100 EUR.

Oficjalnym językiem spotkań jest język angielski.

Informacji na temat Spotkań Kooperacyjnych udziela:

Anna Wrzesińska 
Ośrodek Enterprise Europe Network
przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego
ul. Spółdzielcza 8
15-441 Białystok
e-mail: wrzesinska@prff.pl
tel: +48 85 653 72 12