Spotkania kooperacyjne branży medycznej MEDICA 2014, 12-14.11.2014r., Dusseldorf, Niemcy

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zaprasza firmy z województwa podlaskiego do udziału w Spotkaniach Kooperacyjnych z zagranicznymi partnerami podczas największych targów branży medycznej w Europie MEDICA 2014 odbywających się w dniach 12-14 listopada 2014 r. w Dusseldorfie.

DO KOGO SKIEROWANE SĄ SPOTKANIA KOOPERACYJNE:

W spotkaniach mogą wziąć udział firmy, uczelnie, instytuty i inne organizacje z sektora ochrony zdrowia poszukujące partnerów handlowych, technologicznych i badawczych z Europy i nie tylko.

Giełda kooperacyjna dedykowana jest do szerokiej branży medycznej następujących branż:

 • Surowce i towary konsumpcyjne,
 • Diagnostyka,
 • Medycyna ratunkowa, sprzęt ratowniczy,
 • Sprzęt i wyposażenie do szpitali,
 • Obrazowanie,
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne,
 • Medycyna intensywna, Anestezjologia, Respiracja,
 • Sprzęt laboratoryjny,
 • Usługi medyczne,
 • Obsługa technologii i sprzętu,
 • Fizjoterapia, Technologia ortopedyczna,
 • Sterylizacja,
 • Chirurgia i endoskopia,
 • Terapia i medycyna fizykalna.

NA CZYM POLEGAJĄ SPOTKANIA KOOPERACYJNE?

 • do 3 listopada – rejestracja na stronie http://www.b2match.eu/medica2014
 • do 4 listopada – wybór partnerów do bezpośrednich rozmów handlowych
 • 12-14 listopada – spotkania kooperacyjne

KOSZTY

Koszt udziału w Spotkaniach Kooperacyjnych wynosi 200 EUR, a firmy powstałe po 01.01.2012r. otrzymają 50% upust.

DODATKOWE INFORMACJE

Więcej informacji oraz rejestracja on-line na stronie: http://www.b2match.eu/medica2014

KONTAKT:

Anna Wrzesińska
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
ul. Spółdzielcza8
15-441 Białystok
tel: 85 653 72 12
e-mail: wrzesinska@pfrr.pl