Spotkania kooperacyjne Baltic Business Arena, 26-27.11.2014r., Tallin, Estonia

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w Spotkaniach Kooperacyjnych „Baltic Business Arena organizowanych w dniach 26-27 listopada 2014 r. w Tallinie, w Estonii.

DO KOGO SKIEROWANE SĄ SPOTKANIA KOOPERACYJNE?

Giełda Kooperacyjna przeznaczona jest dla przedsiębiorców chcących nawiązać współpracę z firmami z krajów regionu Morza Bałtyckiego –Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Szwecji, Danii, Norwegii, Niemiec, Polski i Rosji.

Giełda Kooperacyjna będzie częścią międzynarodowej konferencji Baltic Business Forum. Podczas dwóch dni firmy będą mogły wziąć udział w wielu interesujących seminariach, Giełdzie Kooperacyjnej oraz wizytach studyjnych w firmach estońskich.

Giełda Kooperacyjna skierowana jest w szczególności do firm z następujących branż:

 • technologie dla przemysłu spożywczego
 • ICT, informatyka
 • energia, energia odnawialna (energia wodna, wiatrowa, bioinżynieria, biopaliwa, biogazownie, technologia solarna, usługi konsultingowe, badania i rozwój)
 • clean-tech (zarządzanie odpadami, recycling, pompy ciepła, ogrzewanie, technologie schładzania, kontrola zanieczyszczenia środowiska, ochrona wody i ścieków, usługi konsultingowe, badania i rozwój)
 • automatyzacja
 • przemysł kreatywny

NA CZYM POLEGAJĄ SPOTKANIA KOOPERACYJNE?

 • do 17 listopada 2014 – firmy polskie w formularzu rejestracyjnym (dostępnym on-line) określają profil swojej działalności oraz rodzaj współpracy, którą chcieliby nawiązać
 • informacja o firmie polskiej umieszczona zostanie na stronie internetowej Spotkań Kooperacyjnych (znajduje się tam lista wszystkich dotychczas zarejestrowanych firm) www.b2match.eu/balticbusiness2014
 • do 21 listopada 2014 – na podstawie umieszczonych opisów zarejestrowane firmy dobierają partnerów do bezpośrednich rozmów handlowych
 • 24 listopada 2014 – każda z zarejestrowanych firm otrzymuje indywidualny harmonogram spotkań
 • 27 listopada 2013r., odbywają się serie uprzednio zaaranżowanych spotkań pomiędzy dobranymi w pary firmami (09.00-12.30) oraz wizyty studyjne w firmach estońskich

KOSZTY

Udział w Spotkaniach Kooperacyjnych jest bezpłatny. W ramach udziału uczestnik ma zapewnione:

 • organizację spotkań biznesowych podczas Giełdy Kooperacyjnej
 • promocję w katalogu on-line
 • dostęp do wszystkich zarejestrowanych w katalogu firm
 • udział w warsztatach i seminariach organizowanych podczas Baltic Business Arena
 • udział w uroczystej kolacji (networking evening) w dniu 26 listopada 2014
 • lunch w dniu 27 listopada 2014
 • wizyty studyjne w firmach estońskich w dniu 27 listopada 2014 r.

Przy minimum 6 firmach, organizatorzy zapewniają uczestnikom transport (bus) na Spotkania Kooperacyjne i z powrotem (trasa Białystok—Tallin—Białystok).

Organizatorzy nie pokrywają kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników Giełdy Kooperacyjnej.

REJESTRACJA

Rejestracja odbywa się on-line do 17 listopada 2014 r. na stronie internetowej Spotkań Kooperacyjnych:

www.b2match.eu/balticbusiness2014

KONTAKT

Dorota Isajuk
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
ul. Spółdzielcza 8
15-441 Białystok
tel: 85 653 72 04
fax: 85 742 00 44
e-mail: isajuk@pfrr.pl